Náučný chodník
Jakuba Surovca

vzdialenosť

4,7 km

náročnosť

stredne ťažká

čas

3h

prevýšenie

268 m

O náučnom chodníku

Jeho trasa začína i končí na salaši Zbojská, vytvára teda okruh. Vedie divokou prírodou v okolí sedla Zbojská, krajom, kde kedysi lúpil legendárny tisovský zbojník Jakub Surovec a jeho družina. Zavedie vás i do turisticky príťažlivej Čertovej doliny, ktorá miestami pripomína známe rokliny Slovenského raja. Obsahové zameranie chodníka vychádza z bohatej zbojníckej minulosti lokality Zbojská, no priblíži vám aj miestnu históriu, tradičné spôsoby obhospodarovania a využívania územia, prírodné hodnoty i miestne technické pamiatky.

O náučnom chodníku

Trasa chodníka začína na Zbojníckom dvore, teda miestnom salaši. Najprv smeruje súbežne s červeno vyznačenou Rudnou magistrálou popri vyhliadkovej veži na nenápadný vrch Remetisko. Tu opúšťa Rudnú magistrálu a pokračuje cez dolinku Makovo koryto, schádza popod cestu (tzv. Masarykovu cestu) a unikátnu ozubnicovú železničnú trať (viadukt Čertov most), postavenú koncom 19. storočia. Ďalej smeruje k ústiu malebnej Čertovej doliny, prechádza jej nádhernou tiesňavou a napokon stúpa lesom a pasienkami späť na salaš.

Trasa náučného chodníka je určená výlučne pre peších návštevníkov.

Prechod tiesňavou Čertova dolina


POZOR! CHODNÍK JE JEDNOSMERNÝ → roklinou Čertovej doliny sa vystupuje ZDOLA NAHOR

Trasa chodníka vedie skalnatým korytom Čertovho potoka a nad ním. Pre ľahšie prekonanie tiesňavy sú nad korytom Čertovho potoka priamo v skalách v štyroch úsekoch osadené kovové stupačky a laná, o ktoré sa viete zachytiť. Z hľadiska bezpečnosti najmä u detí a neskúsených, menej zdatných turistov, je vhodné použiť na istenie bezpečnostné sety, nakoľko hrozí riziko pádu.

Počas roka v období výskytu silných dažďov, v jarných mesiacoch v období topenia snehu a v zimnom období počas silných mrazov môže byť prechod tiesňavou Čertovej doliny nebezpečný kvôli vysokému prietoku vody alebo tvorbe ľadu!

Treba mať na pamäti, že trasu vždy absolvujete na vlastné riziko. Svoje sily a schopnosti preto nepreceňujte a vždy zohľadnite aktuálne klimatické podmienky a pri pohybe po zaistenom chodníku buďte opatrní.

Chodník je možné absolvovať aj so sprievodcom, ktorý prechod trasou spestrí zaujímavým výkladom. Sprievodcovskú službu poskytuje salaš Zbojská. Viac informácií, vrátane cenníka nájdete na stránke SALAŠ ZBOJSKÁ

Prírodná rezervácia Čertova dolina

Časť náučného chodníka prechádza Prírodnou rezerváciou Čertova dolina. Čertova dolina je od roku 1993 chráneným územím so 5. stupňom ochrany. Zabezpečuje sa tak ochrana cennej lokality so zachovalými lesnými spoločenstvami s jedľou, smrekom, bukom a cennými listnáčmi na vápencovom podloží, s výrazným krasovým reliéfom, rozľahlým jaskynným systémom Čertovej jaskyne a tiesňavovitými úsekmi potoka s vodopádmi.

Z trasy náučného chodníka možno odbočiť aj k jaskyni, ktorá však nie je verejnosti prístupná, preto vás žiadame, aby ste do jaskyne nevstupovali. Jaskyňa je významným biotopom vzácnych druhov bezstavovcov.