Náučná lokalita Studňa

Muráň – Veľká lúka – Studňa
vzdialenosť

10,7km

náročnosť

ťažká

čas

4h:40min

prevýšenie

840m

O náučnej lokalite

V centrálnej časti Muránskej planiny, na krasovej lúke zvanej Studňa (1200 m n. m.), nájdete priepastnú jaskyňu Ľadová jama. Vďaka klimatickým podmienkam sa na jej dne i v lete udrží ľad, podľa čoho aj dostala svoj názov. Nad priepasťou je osadená plošina pre bezpečné nahliadnutie do jej útrob. Súčasťou plošiny je aj informačný panel, ktorý podáva základné informácie o jaskyni i rastlinných a živočíšnych druhoch žijúcich priamo v jej útrobách i v jej bezprostrednej blízkosti.

Ako sa dostanem k náučnej lokalite?

Studňa je významnou križovatkou turistických trás. Dostanete sa sem teda z viacerých východiskových bodov.

Z Muráňa vedie prístupová trasa po červeno a modro značenom turistickom chodníku. Až po Veľkú lúku trasa kopíruje Náučný chodník Muránsky hrad. Od Veľkej lúky po Jaskova Muka trasa pokračuje po Rudnej magistrále (červeno značený turistický chodník). Od rozcestníka Jaskova Muka odbočuje vpravo na Studňu žlto značená turistická trasa.

Alternatívou je neodbočiť pri rozcestníku Jaskova Muka vpravo na žlto značenú turistickú trasu, ale pokračovať po Rudnej magistrále smerom na Maretkinú. Pri Maretkinej si tak môžete svoje putovanie spestriť návštevou nádhernej vyhliadky z hrany Poludnice a následne pokračovať až na Studňu. Táto trasa je však o niečo dlhšia.

Náučná lokalita je dostupná iba pre peších návštevníkov a v zime pri priaznivých snehových podmienkach pre bežkárov.

Upozorňujeme, že na Studňu nevedie žiadna z cyklotrás!

Celá táto oblasť od Studne smerom na Kľak a Zadné hory je významnou oblasťou s výskytom hlucháňa hôrneho, kriticky ohrozeného druhu. Kvôli ochrane tohto druhu nevedú jeho biotopmi žiadne cyklotrasy. Ďakujeme, že toto obmedzenie rešpektujete a tým nám pomáhate chrániť tento extrémne vzácny a ikonický druh.

Na Studni nájdete aj zdroj vody – ide o prameň, podľa ktorého dostalo toto miesto svoje pomenovanie.

Ľadová jama

Táto geomorfologicky, biologicky a mikroklimaticky významná priepasť bola vytvorená v triasových wettersteinských vápencoch rozpúšťacou činnosťou vody obohatenej o oxid uhličitý, ktorá do skalného masívu postupovala po tektonických zlomoch. Vznikla tak vrecovitá jama s hĺbkou 24 m, v ktorej sa v zimnom období nahromadí studený vzduch umožňujúci pretrvávanie ľadových kôr až do leta. Celková dĺžka jaskyne je 64 metrov.

Následkom studeného mikroklimatického režimu sa v jame vytvoril vhodný biotop pre vzácne druhy chladnomilných bezstavovcov. Jaskyňa je pravidelným zimoviskom viacerých druhov netopierov.

Vegetácia v okolí vchodu do jaskyne zahŕňa tiež viaceré chladnomilné druhy. Sladič obyčajný (Polypodium vulgare), pľuzgiernik krehký (Cystopteris fragilis), fialka dvojkvetá (Viola biflora) alebo valeriána trojená (Valeriana tripteris) sa vyskytujú hlavne na severne exponovanej časti skalnej steny v ústí priepasti. Z krovín tu možno vidieť napríklad zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum).