Národný park Muránska planina na ITF SLOVAKIATOUR 2019

V dňoch 24. – 27. januára 2019 sa v Inchebe v Bratislave konal v poradí už 25. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu. Ide o najväčší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Pod spoločnou značkou Za horami za dolami sa na veľtrhu predstavilo aj osem regiónov Banskobystrického kraja, vrátane Gemera. Propagovať najmä prírodné bohatstvo tohto regiónu bola na veľtrhu spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer aj Správa NP Muránska planina.

„Za horami, za dolami leží Gemer rozprávkový.“ Takto predstavil Banskobystrický kraj náš región. A práve rozprávačské umenie Pavla Dobšinského, rozprávkara a zberateľa ľudovej slovesnosti, ktorý sa na Gemeri narodil i pôsobil, sa stalo ideovým motívom novej identity celého Banskobystrického kraja. Mnohí dnes poznajú Gemer iba ako jeden z najchudobnejších regiónov Slovenska s vysokou nezamestnanosťou. My sme však región, ktorý sa môže pochváliť nesmiernym historickým, kultúrnym i prírodným bohatstvom. Máme šancu stať sa jednou z vyhľadávaných destinácií cestovného ruchu. Gotické kostolíky, hrady a zámky, technické pamiatky spojené s baníctvom, jedny z najkrajších sprístupnených jaskýň Slovenska a prekrásna príroda dvoch národných parkov – Muránskej planiny a Slovenského krasu, ako aj Cerovej vrchoviny – chránenej krajinnej oblasti, to všetko je pre návštevníka prísľubom zaujímavej dovolenky a dobrodružného objavovania krajiny nepoznanej, výnimočnej a nezničenej masovým turizmom.

Štátna ochrana prírody SR sa v polovici roku 2018 stala členom novovzniknutej Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Všetky tri chránené územia (NP Muránska planina, NP Slovenský kras a CHKO Cerová vrchovina) ležiace v tomto regióne majú potenciál rozvíjať prírodný turizmus, ktorý súbežne s ochranou prírody dokáže priniesť regiónu aj ekonomický rozvoj. Nie je cieľom chránené územia izolovať a uzatvárať, ale umožniť ľuďom obdivovať a objavovať tak, aby to cenné, kvôli čomu sem prídu, ostalo aj naďalej zachované.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Ján Šmídt