Národný park Muránska planina dnes získal samostatnosť

 

V súvislosti s reformou národných parkov na Slovensku, ktorá bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 14.12.2021, začínajú dnešným dňom fungovať jednotlivé správy národných parkov ako samostatné právne subjekty. Reforma prináša aj jednotnú správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Správy národných parkov tak získavajú možnosť reálne ovplyvniť starostlivosť a rozvoj týchto vzácnych území. 1. apríl 2022 sa  nepochybne stáva jedným z najvýznamnejších dní pre každý slovenský národný park.

Pod Správu Národného parku Muránska planina prechádza v tejto fáze takmer 11 400 ha prevažne lesných pozemkov vo vlastníctve štátu. Ostatné štátne pozemky prejdú pod správu národného parku až po schválení zonácie.

Pracovný kolektív správy národného parku, ktorý dosiaľ tvorilo iba 13 zamestnancov, sa dnes posilnil o ďalších 22 zamestnancov, z toho je 18 zamestnancov Lesov SR š.p. Väčšina z nich na území Muránskej planiny aj doteraz pracovala. Vytvára sa úplne nový kolektív, na ktorého pleciach už dnes leží veľká zodpovednosť za jedno z najcennejších území, ktoré na Slovensku máme. Prichádzame z rôznych organizácií a naše názory sa môžu viac či menej líšiť. Napriek tomu veríme, že dokážeme spolupracovať a bok po boku vykonávať a usmerňovať ľudské aktivity tak, aby sme zabezpečili ochranu a obnovu prirodzených ekosystémov Muránskej planiny. Lebo to je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie mimoriadnej biodiverzity, ktorou toto územie disponuje. Nechceme, aby vzácna a divoká príroda Muránskej planiny zostávala z väčšej časti ukrytá pred zrakmi verejnosti. Vďaka väčšiemu počtu zamestnancov sa nám snáď už čoskoro podarí vo väčšej miere priblížiť divočinu Muránskej planiny jej návštevníkom.

Podľa skúseností zo zahraničia je dobre spravovaný národný park šancou pre región a významne prispieva k jeho socio-ekonomickému rozvoju. Budeme sa spolu snažiť, aby aj Muránska planina bola úspešným národným parkom. Sme na začiatku novej etapy národného parku. Držme si preto palce, aby sme príležitosť, ktorú priniesol 1. apríl 2022 využívali  na prospech prírody aj obyvateľov horného Gemera, Malohontu a Horehronia.

Text: Jana Šmídtová

Foto: Maroš Detko