Na Muránskej planine bol po kompletnej rekonštrukcii slávnostne otvorený Náučný chodník Muránsky hrad

Na Muránskej planine bol po kompletnej rekonštrukcii slávnostne otvorený Náučný chodník Muránsky hrad

V piatok 9.12.2022 sa slávnostného otvorenia konečne dočkal novo zrekonštruovaný NCH Muránsky hrad. Rekonštrukcia, ktorú realizovala Správa NP Muránska planina, prebiehala počas jarných a letných mesiacov tohto roku. Zrekonštruovaný chodník tak slúžil návštevníkom už túto letnú turistickú sezónu, no k jeho oficiálnemu otvoreniu sme pristúpili až 9.12.2022, kedy sa konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Národného parku Muránska planina. Ceníme si, že pásku spolu s Jánom Šmídtom – riaditeľom Správy NP Muránska planina prestrihli aj naši ctení hostia – Juraj Smatana – štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, Ľubomír Vačok – generálny riaditeľ Environmentálneho fondu a Michal Adamec – riaditeľ sekcie projektov Štátnej ochrany prírody SR.
Financie na rekonštrukciu poskytol Environmentálny fond a Štátna ochrana prírody SR

Náučný chodník Muránsky hrad je najstarším náučným chodníkom v NP Muránska planina. Bol vybudovaný v roku 1986. Pôvodne viedol z Veľkej lúky na Muránsky hrad. V rokoch 2000 – 2001 bol predĺžený a prepojil tak obec Muráň s Muránskym hradom a Veľkou lúkou. Po viac ako dvadsiatich rokoch existencie si náučný chodník vyžiadal kompletnú rekonštrukciu, ktorú finančne podporil Environmentálny fond a spolufinancovala Štátna ochrana prírody SR.

Čo všetko sme v rámci rekonštrukcie spravili?

Chodník, ktorý je dlhý 6,5 km, má spolu 17 zastavení a približuje návštevníkom prírodné krásy a zaujímavosti Národného parku Muránska planina, ako aj históriu Muránskeho hradu. V rámci rekonštrukcie sa vymenili všetky 3 informačné body a 14 informačných panelov. Aktualizovala sa aj obsahová náplň jednotlivých informačných panelov tak, aby bola pre návštevníkov atraktívnejšia a poskytovala aktuálne a z nášho pohľadu najdôležitejšie informácie.

V areáli Muránskeho hradu a v jeho blízkom okolí pribudlo tiež 35 menších popisných tabuliek, ktoré návštevníkovi približujú, na čo slúžili a ako sa využívali jednotlivé objekty Muránskeho hradu v dávnej minulosti. Stačí prečítať si informáciu na tabuľke, naplno popustiť uzdu vlastnej predstavivosti a razom sa môže návštevník preniesť o pár stočí späť.

Kompletnej rekonštrukcie sa dočkali aj obe vyhliadkové plošiny na hrade, ktoré umožňujú návštevníkom bezpečne a pohodlne obdivovať jedny z najkrajších výhľadov, ktoré sa z Muránskej planiny naskytajú. Opravili sme aj najviac poškodené stupne jednoduchých schodov pod vstupnou bránou Muránskeho hradu. Turistickú infraštruktúru doplnili aj suchá toaleta osadená neďaleko chaty pod Muránskym hradom, na nádvorí hradu pribudli jednoduché lavičky a na Veľkej lúke sme obnovili oddychové miesto.

Obnovili sme aj ďalšiu turistickú infraštruktúru na území národného parku

Okrem Náučného chodníka Muránsky hrad sa nám podarilo z prostriedkov Environmentálneho fondu zrekonštruovať aj ďalšie 2 informačné body – v ústí Hrdzavej doliny a na Zbojskách a 4 informačné panely, ktoré sú situované v Prírodnej rezervácii Tŕstie, v Suchých doloch, pri železničnej stanici v Červenej Skale a panel, ktorý je súčasťou Náučnej lokality Piecky pri Muráni.

Veríme, že obnovená turistická infraštruktúra bude nasledujúce roky slúžiť návštevníkom národného parku a vyhne sa neželanej pozornosti vandalov.

Text: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: J. Šmídtová, M. Detko