Muránske hradné hry 2019 prilákali do Národného parku Muránska planina stovky návštevníkov

Muránske hradné hry 2019 prilákali do Národného parku Muránska planina stovky návštevníkov

V sobotu 8. júna 2019 sa na Muránskom hrade konal v poradí už pätnásty ročník Muránskych hradných hier. Po daždivom máji nám začiatkom júna nad Muránskou planinou opäť vykuklo slnko a bol by hriech v tak krásne dni sedieť doma. A pretože nám počasie prialo, slnečné lúče a prísľub zaujímavého programu vylákalo viac ako 450 návštevníkov do prírody. A tak malí i veľkí, mladí i starí zamierili k ruinám Muránskeho hradu.

Kedysi nedobytný hrad sa čnie vysoko nad obcou Muráň na brale Cigánka a dostať sa sem si vždy vyžaduje od návštevníkov istú mieru zdatnosti, pre niektorých i sebazaprenia. A predstavte si, že ste rytier, ktorý so sebou do strmého kopca od Chaty pod hradom ťahá celú svoju zbroj. Členovia šermiarskej skupiny Berezun z Brezna túto trasu absolvujú každoročne, aby ľudí počas hradných hier pobavili scénkou, či predviedli a sprievodným slovom vysvetlili, ako rytieri voľakedy bojovali, ako sa používali jednotlivé zbrane a ktorá z nich bola v boji najúčinnejšia.

Ani sokoliari to nemajú ľahké. Vyniesť na Muránsky hrad všetkých svojich zverencov vytlačí na čele nemálo kvapiek potu. Dravé vtáky síce vedia lietať, no ak by ste po nich chceli, aby samé zaleteli na nádvorie a tam na Vás počkali, ich vystúpenie by sa mohlo skončiť skôr, ako by vôbec začalo. Dravce si totiž napriek výcviku vždy zachovávajú určitú mieru divokosti a nezávislosti, preto nie je vôbec jednoduché presvedčiť tieto nádherné tvory, aby na povel spravili to, čo od nich človek v danej chvíli očakáva. Tento rok nás svojím umením potešili sokoliari zo Sokoliarstva Kanát z Rimavskej Soboty. Mali sme možnosť obdivovať prekrásnu trojročnú samicu orliaka bielohlavého, sokola rároha, majestátneho výra skalného, či pôvabnú plamienku driemavú.

Niektoré deťúrence dali pred sledovaním vystúpenia prednosť environmentálnym hrám, ktoré pre nich pripravila Správa NP Muránska planina a Lesy SR, š.p. – Odštepný závod Revúca. Na jednotlivých zastávkach si mohli vyskúšať svoju zručnosť, obratnosť, vedomosti a niečo nové sa i naučiť. Rady malých rytierov a dvorných dám sa nám opäť rozšírili, pretože každé dieťa, ktoré sa zapojilo do environmentálnych hier, bolo na záver pasované za rytiera alebo dvornú dámu Muránskeho hradu. Radosť a hrdosť v očiach detí pri pasovaní nám do budúcnosti dáva nádej, že o rok sa na hradné hry vrátia opäť.

Za sponzorskú podporu úprimne ďakujeme našim sponzorom: Offroad Clubu Tisovec a Prima banke – pobočka Revúca.

Úprimná vďaka patrí aj všetkým naším dobrovoľníkom, ktorí svojou nezištnou pomocou vždy prispievajú k úspešnému priebehu podujatia. Bez ich pomoci by totiž hier bolo oveľa menej. Tento rok sa Vám spolu s pracovníkmi Správy NP Muránska planina venovali: Kika Balková, Terezka Motyčková, Veronika Franková, Mima Kyselová, Evka Bošnovičová, Deniska Rekemová, Jarko Brndiar, Julko Mígel, Mirko Krajči a naši skvelí lukostrelci – Janko Rys a Luboš Dovrtel. Ďakujeme aj Marcelovi Borošovi, Jankovi Šmídtovi a Mišovi Šarovi za prípravu skvelého občerstvenia pre všetkých účinkujúcich.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Evka Belanová, CHKO Cerová vrchovina