Zapojili sme sa do zimného sčítania vodného vtáctva na rieke Muránka a miestnych vodných nádržiach

Zapojili sme sa do zimného sčítania vodného vtáctva na rieke Muránka a miestnych vodných nádržiach

V piatok 14. januára 2022 sme sa spolu zo stovkami ďalších dobrovoľníkov z celého Slovenska opätovne zapojili do zimného sčítania vodného vtáctva na vodných tokoch a vodných plochách. Tento medzinárodný monitorovací program prebieha každoročne už od roku 1967 vo viac ako 100 krajinách sveta pod vedením Wetlands International – neziskovej organizácie zameranej na ochranu a obnovu mokradí. Na Slovensku je hlavným koordinátorom zimného sčítania vodného vtáctva Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

Ktoré lokality monitorujeme?

V našom regióne pravidelne v polovici januára monitorujeme celý tok rieky Muránka – od jej prameňa v dolinke Biele vody pod Prednou Horou až po jej sútok so Slanou pri Bretke. Zimujúce vodné vtáctvo sčítavame aj na všetkých významnejších vodných plochách – na Gemersko-teplickom rybníku (Teplica), vodnej nádrži Miková (Flipper) a Lehotských rybníkoch. Spolu s dobrovoľníkmi tak v deň monitoringu prejdeme viac ako 60 km.

Koľko vodných druhov vtákov v našom regióne zimuje?

Rieka Muránka, jej prítoky a ani miestne vodné plochy nepatria na Slovensku k významným územiam z hľadiska zimovania či migrácie vodných vtákov. Napriek tomu tu však pravidelne zimuje niekoľko bežných i vzácnejších druhov. V tomto roku sme v našom regióne zaznamenali 7 zimujúcich druhov vodných vtákov. Zoznámte sa s nimi.

Nie je kačka ako kačka

Tradične najpočetnejším druhom, ktorý pravidelne hniezdi a aj zimuje na Muránke a miestnych vodných nádržiach, je kačica divá. Zaznamenali sme 464 jedincov, čo je o 47 jedincov viac, ako v predchádzajúcom roku. Väčšina z nich (339 jedincov) sa v čase sčítania zdržiavala na Teplici. Spoločnosť im robili ďalšie dva druhy kačíc – kačica chripľavka (2 jedince) a kačica chrapka (2 jedince). Kačica chripľavka je skôr východoeurópskym druhom, u nás sa vyskytuje vzácnejšie. Na Slovensku hniezdi okolo 100 – 200 párov. U nás prezimujú iba vzácne, naše populácie sú sťahovavé a zimu trávia v južnej Európe alebo severnej Afrike. Aj kačica chrapka zvyčajne zimuje v Stredomorí a jej prítomnosť na Teplici (2 jedince) a na Muránke (1 jedinec) nie je bežná. Kačica chrapka je najmenšia európska plávajúca kačica. Nie je len najmenšia spomedzi u nás žijúcich kačíc, je tiež najobratnejším letcom. Z vody vzlieta takmer kolmo a jej manévrovacie schopnosti sú aj v tesne zomknutých kŕdľoch vskutku dokonalé.

Špecialisti na lov rýb

K skutočným špecialistom na lov rýb patrí kormorán veľký. Ide o druh, ktorý sa dokáže aklimatizovať v širokej škále podnebí – od tropických až po arktické polárne oblasti. Vie sa prispôsobiť životu v rôznych vodných a mokraďných biotopoch. Príroda tohto obávaného vrcholového predátora vybavila ostrým, zahnutým zobákom, ktorý mu slúži ako efektívny nástroj na chytanie a udržanie rybej koristi. V kombinácii s dokonale prepracovanou taktikou lovu (často loví v skupinách), pomerne vysokého apetítu (denne skonzumuje priemerne 500 g potravy) a spoločenskej povahe (hniezdi a nocuje v skupinách) môže byť tento druh jedným z faktorov, ktorý dokáže výrazným spôsobom negatívne ovplyvniť rybie populácie a ich reprodukciu v mieste ich výskytu. Jeho dokonalá schopnosť chytať ryby z neho spravila objekt ľudského prenasledovania. Kormorán veľký sa v našom regióne bežne nevyskytuje, počas zimných mesiacov sa tu však, v snahe nájsť potravu, sporadicky objaví. Keď s príchodom zimy klesajú teploty vody i ovzdušia, väčšina rýb sa presúva do hlbších vôd a vodné plochy zamŕzajú na celé týždne. Kormorány tak prichádzajú o možnosť loviť a v dôsledku nedostatku potravy sa presúvajú zo svojich lovísk južnejšie. V tomto roku sme na Muránke napočítali 20 kormoránov. Naposledy sme tento druh zaznamenali v roku 2020, kedy tu zimovalo 43 jedincov a v roku 2017 až 77 jedincov.

Ďalším špecialistom na lov rýb, ktorý pravidelne v počte niekoľkých jedincov zimuje v našom regióne, je volavka popolavá. V tomto roku sme na Muránke zaznamenali 12 jedincov, o 8 menej, ako v predchádzajúcom roku. Aj volavku príroda obdarila skvelým vybavením na lov rýb a inej koristi – loví za pomalej chôdze a na vyhliadnutú korisť bleskurýchlo a presne útočí ostrým zobákom. Na rozdiel od kormorána je počas lovu extrémnym samotárom a neživí sa len rybami, loví aj hmyz, obojživelníky, plazy, mláďatá iných vodných vtákov a hlodavce. Na poliach chytáva pri premnožení hraboše, najmä keď na zamrznutých vodných plochách nemôžu loviť.

Vyčkávaciu taktiku a bleskurýchly útok používa pri love rýb jeden z našich najpôvabnejších vtákov – rybárik riečny. Posedáva nad vodnou hladinou a ak zbadá rybku, strmhlav sa za ňou vrhne do vody. Vzhľadom na miniatúrne rozmery svojho tela (meria len asi 16 cm) v porovnaní s volavkou, či kormoránom, tento rybí predátor loví iba rybky malých dimenzií. Jeho prirodzenou potravou sú druhy ako čerebľa, pichľavka, mlaď jalca hlavatého a jalca obyčajného. Aj v dôsledku nedostatočnej potravnej ponuky je početnosť jeho populácie na Muránke dlhodobo veľmi nízka. Každoročne je zaznamenaných iba niekoľko jedincov. V tomto roku sme počas sčítania objavili iba jediného rybárika a to na Teplici. Viac ako v polovici vhodných úsekov toku Muránky stratil tento druh v dôsledku regulácií prirodzené hniezdne možnosti. Napriek dôslednej kontrole kolmých hlinitých brehov v úsekoch, kde Muránka ešte stále prirodzene meandruje, sme nenašli ani jednu noru.

Fešák s bielou náprsenkou

Každoročne sa medzi sčítanými druhmi na Muránke objavuje aj neveľký vták v tmavohnedom až čiernom šate z peria, s výraznou bielou náprsenkou na hrudi. Ide o vodnára obyčajného, jediného spevavca, ktorého možno označiť za pravého vodného vtáka. Je úzko viazaný na potoky a rieky s rýchlym tokom, studenou vodou, štrkovitým dnom a zalesnenými brehmi. V blízkosti vody nielen hniezdi a zimuje, ale priamo vo vode hľadá svoju obľúbenú potravu – vodné bezstavovce (larvy potočníkov, podeniek, pošvatiek atď.). Príležitostne uloví aj hlaváča pásoplutvého. Pod vodou vydrží niekoľko sekúnd. Lieta tesne nad vodou a sleduje pritom všetky zákruty potoka. V zime sa dokáže prešmyknúť aj dierami v ľade. Na Muránke sme v tomto roku zaznamenali 28 vodnárov, o 14 jedincov viac, ako v predchádzajúcom roku a najviac za posledné roky.

Bobor všade prítomný

Počas zimného sčítania vodného vtáctva monitorujeme aj výskyt a pobytové znaky iných druhov, či už vtákov, ktoré využívajú brehové porasty, alebo cicavcov viazaných na stojaté a tečúce vody. Kým pobytové znaky vydry riečnej boli zaznamenané iba v jednom z monitorovaných úsekov rieky, konštatujeme, že bobor európsky je tu vskutku udomácnený. Kontinuálne v celom toku Muránky a aj na Teplici, Flippri, či Lehotských rybníkoch sme nachádzali neprehliadnuteľné stopy po jeho aktivite v podobe ohryzov, či hrádzí, ktorými sa snaží upraviť a skvalitniť svoj životný priestor podľa vlastných predstáv. Bobor je skvelým ekologickým inžinierom a dokonale dokáže prispieť k zachytávaniu vody v krajine. Pokiaľ sa však realizuje v blízkosti ľudských obydlí, výsledky jeho snaženia nám ľuďom môžu spôsobiť naozaj problémy.

Prečo má pravidelný monitoring význam?

Pravidelným každoročným sledovaním zastúpenia a početnosti jednotlivých druhov zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva získavame cenné údaje. Ich analýzou dokážeme nachádzať odpovede na otázky týkajúce sa aktuálneho stavu populácie sledovaných druhov, ako aj dlhodobých trendov vývoja ich početnosti. V posledných rokoch sa stav populácie mnohých európskych druhov vtákov zhoršuje, pričom úbytok populácie bol zaznamenaný nielen u druhov so špecifickými nárokmi na prostredie či potravu, ale aj u druhov donedávna bežných a početných. Preto je dôležité pravidelne monitorovať populácie druhov, dáta analyzovať, identifikovať príčiny a navrhnúť optimálny manažment tak, aby početnosť druhov neklesala.

Aktívnym tvorom na Muránke je aj človek. Jeho pobytové znaky “zdobia” kontinuálne celý tok rieky.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom – Petrovi Ďurianovi, Ervínovi Haplovi a Ivete Dolnej, ktorí významnou mierou prispievajú k monitoringu a každoročne prinášajú cenné výsledky svojich pozorovaní.

 

Spracovala: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: P. Ďurian, J. Korytiak, E. Hapl, J. Tesák, J. Šmídtová, pixabay.com

 

Použitá literatúra:

Lešová A. & Adamec M. 2015: Biológia, distribúcia a potravinová ekológia kormorána veľkého v Európe. ŠOP SR, Banská Bystrica, 114 pp.

Sauer F. 1996: Vodné vtáky. Ikar, a.s. Bratislava, 287 pp.