Medzi Muráňom a sysľoviskom Biele vody platia obmedzenia aj pre peších. Ako sa k obľúbenej lokalite dostanete?

Medzi Muráňom a sysľoviskom Biele vody platia obmedzenia aj pre peších. Ako sa k obľúbenej lokalite dostanete?

Obmedzenia v súvislosti s pokračujúcou rekonštrukciou cesty II/531 Muráň – Predná Hora sa dotkli aj prístupu na sysľovisko Biele vody. Kým v minulom roku počas prvej fázy rekonštrukčných prác sa návštevníci dostali motorovým vozidlom až k lokalite a zákaz vjazdu bol umiestnený až za lokalitou v smere na Prednú Horu, v tomto roku platia iné pravidlá.

Na čo si dať pozor?

Zákaz vjazdu je umiestnený približne 600 m od sysľoviska Biele vody v smere na Muráň. Autom sa tak až k lokalite nedostanete a nebude možné ani parkovanie na odstavnej ploche v blízkosti sysľoviska. Parkovisko totiž aktuálne slúži potrebám firmy realizujúcej rekonštrukčné práce a sú tu umiestnené zariadenia a stavebné stroje. Ďalšou novinkou je zákaz pohybu aj peších turistov po ceste od jej uzávery (zákaz vjazdu). Na sysľovisko sa tak po ceste bez porušenia zákazu nedostanete. Preto sme spolu s obcou Muráň a občianskym združením Živá planina vyznačili a vyčistili alternatívnu trasu, ktorá vedie súbežne s uzavretou cestou popri Muránke až na sysľovisko.

Ako sa teda na sysľovisko z Muráňa dostanem?

Ak teda prichádzate na lokalitu od Muráňa,  odporúčame auto zaparkovať v obci, alebo na pravom okraji cesty v smere na Prednú Horu, ale iba po zákaz vjazdu a ďalej už ísť peši po vyznačenej trase. Odbočka z cesty na trasu, ktorá vás dovedie až na sysľovisko, je označená smerovníkom umiestnenom na ľavej strane cesty, hneď pri moste, neprehliadnite ho. Trasa vedie súbežne s uzavretou cestou a prechádza lúkami, čiastočne lesom. Vzhľadom na to, že časť cesty absolvujete terénom, je vhodné tomu prispôsobiť obuv. Kus blata na topánkach ešte nikoho nezabil, ale lodičkám, či plátenným teniskám nesvedčí. Idete do prírody – obujte sa do prírody.

Nahraďte kočík nosičom pre dieťa

Takisto upozorňujeme rodičov s maličkými deťmi, že približne 600 – 700 m, ktoré budete musieť absolvovať po tejto prírodnej trase, nie je vhodná pre kočíky. O vytváranie nerovností v niektorých častiach trasy sa usilovne starajú diviaky a nie je možné im v tom zabrániť. Pre dieťa preto voľte radšej nosič.

Prístup s invalidným vozíkom môže byť problém

Uvedenú trasu nebude možné absolvovať ani na invalidnom vozíku. Sťažený prístup budú mať pravdepodobne aj pohybovo hendikepované osoby, ktoré síce nie sú odkázané na invalidný vozík, ale mohli by mať problém pohybovať sa v teréne. Napriek tomu, že na trase nie je takmer žiadne prevýšenie, treba počítať s nerovnosťami terénu, ako aj vzdialenosťou 600 – 700 m, ktoré budete musieť absolvovať. Možno by teda bolo vhodné odložiť návštevu sysľoviska na druhú polovicu júla alebo august, kedy by rekonštrukcia mohla byť z väčšej časti hotová.

Buďme trpezliví a ohľaduplní

Vo vlastnom záujme rešpektujte zákazovú značku umiestnenú v smere z Muráňa na sysľovisko. Dodržujte aj obmedzenie pre pohyb peších návštevníkov po ceste a na parkovisku, vyhnete sa pokute a nedostanete sa do kolízie so stavebnými strojmi. Prosíme vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Text a foto: Ing. Jana Šmídtová

mapy.cz