Mapovanie migračných koridorov

V poradí druhý ročník sledovania migračných koridorov zvierat cez cestné komunikácie okolo národného parku sa konal dňa 31.1.2018. Konkrétne sa išlo od obce Pohorelá v severnej časti pozdĺž cesty I/66 po Červenú Skalu a od nej cestou II/531 do Tisovca smerom na juh. Z Tisovca sa pokračovalo cestou I/72 do Pohronskej Polhory. Pracovníci Správy NP spoločne s dobrovoľnou strážou prírody a dobrovoľníkmi prešli viac ako 52 km po cestách, ktoré hraničia s Národným parkom Muránska planina.

Na každom úseku sa zaznamenával prechod raticovej zvery ako je diviak lesný, jeleň lesný a srnec lesný. V neposlednom rade sa zaznamenávali aj stopy rysa ostrovida a vlka dravého. Takto identifikované koridory nám umožňujú v prípadoch rekonštrukcie ciest, či inej výstavby zachovať územie prechodné pre živočíchy. Tým sa zabraňuje fragmentácii ich populácie, ktorá by mohla v extrémnych prípadoch viesť až k izolovaniu populácie a tým k zhoršovaniu ich stavu a vyhynutiu. Podľa takto získaných údajov vieme identifikovať možné kolízne miesta pre strety so zverou, ktoré by mali byť opatrené dopravným značením alebo inými prostriedkami.