Zoznam zamestnancov

Riaditeľ

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Ing. Miroslav Juríček
riaditeľ
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
tel.: 058 442 20 61
mob.: +421 910 201 817
miroslav.juricek@npmuranskaplanina.sk

Kancelária riaditeľa

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
JUDr. Zlata Herczegová
vedúca kancelárie riaditeľa
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 911 013 806
zlata.herczegova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Slavka Belánová
správca dát, správca GIS
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
tel.: 058 442 20 61
mob.: +421 903 298 152
slavka.belanova@npmuranskaplanina.sk
Eva Pipasíková
asistent,
správca registratúry,
archivár
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
tel.: 058 442 20 61
mob.: +421 903 298 018
eva.pipasikova@npmuranskaplanina.sk

Odbor ekonomiky

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Ing. Ján Málik
vedúci odboru,
ekonóm
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 911 013 910
jan.malik@npmuranskaplanina.sk
Radka Antalíková
finančný účtovník
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 918 791 314
radka.antalikova@npmuranskaplanina.sk
Janka Čajková
investičný a stavebný
referent
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 903 840 437
janka.cajkova@npmuranskaplanina.sk
Bc. Romana Dorčáková
finančný účtovník
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 911 013 809
romana.dorcakova@npmuranskaplanina.sk
Viera Miškovičová
mzdový účtovník
personalista
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.:+421 911 013 902
viera.miskovicova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Michaela Vrancová
referent pre majetkoprávnu
evidenciu a verejné
obstarávanie
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 903 298 240
michaela.vrancova@npmuranskaplanina.sk

Odbor ochrany prírody

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Ing. Drahoš Blanár PhD.
vedúci odboru,
botanik
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 298 155
drahos.blanar@npmuranskaplanina.sk
Ing. Eva Bošnovičová
referent pre monitoring
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 841 563
eva.bosnovicova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Jaroslav Brndiar
zoológ
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 911 016 247
jaroslav.brndiar@npmuranskaplanina.sk
Ing. Tomáš Iľko
zoológ
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 298 408
tomas.ilko@npmuranskaplanina.sk
Ing. Renáta Jakubčová
poľnohospodár
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 298 415
renata.jakubcova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Jakub Korytiak
špecialista ekológ
LIFE – IP NATURA 2000SVK
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 910 191 601
jakub.korytiak@npmuranskaplanina.sk
Mgr. Barbora Poláková
projektový manažér a špecialista
na environmentálnu výchovu
LIFE – IP NATURA 2000SVK
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 910 199 531
barbora.polakova@npmuranskaplanina.sk
Mgr. Andrea Trebulová
krajinár
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 841 083
andrea.trebulova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Helena Slivenská
anorganik
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 911 016 194
helena.slivenska@npmuranskaplanina.sk
Ing. Ján Šmídt
lesník
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 910 158 723
jan.smidt@npmuranskaplanina.sk

Odbor vonkajších vzťahov

Oddelenie environmentálnej výchovy

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Mgr. Gabriela Benčuríková
vedúca odboru,
pracovník environmentálnej
výchovy
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 298 420
gabriela.bencurikova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Zuzana Čizmárová
koordinátor environmentálneho
vzdelávania a programov
spoznávania prírody
POO – Prírodný_CR_NPMP
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 911 062 357
zuzana.cizmarova@npmuranskaplanina.sk
Bc. Tímea Gajdošová
projektový manažér
pre implementáciu a publicitu
POO – Prírodný_CR_NPMP
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 837 836
timea.gajdosova@npmuranskaplanina.sk
Mgr. Vladislava Košová, PhD.
koordinátor rozvoja
prírodného cestovného ruchu
POO – Prírodný_CR_NPMP
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 910 188 986
vladislava.kosova@npmuranskaplanina.sk
Ing. Jana Šmídtová
pracovník environmentálnej
výchovy
Polyfunkčné centrum
Správy NP Muránska planina
Muráň č. 355
049 01 Muráň
mob.: +421 903 298 156
jana.smidtova@npmuranskaplanina.sk

Oddelenie strážnej služby

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Peter Bryndza
vedúci oddelenia,
strážca
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 903 298 154
peter.bryndza@npmuranskaplanina.sk
Pavol Balko
strážca
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 903 298 153
pavol.balko@npmuranskaplanina.sk
Vladimír Genig
strážca
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 911 013 912
vladimir.genig@npmuranskaplanina.sk
Vladimír Králik
strážca
Správa Národného parku Muránska planina
so sídlom v Revúcej
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
mob.: +421 911 013 918
vladimir.kralik@npmuranskaplanina.sk

Odbor starostlivosti o ekosystémy

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Ing. Marcel Boroš
vedúci odboru,
referent pre odbyt
a dopravu dreva
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 016 335
mob.: +421 905 855 251
marcel.boros@npmuranskaplanina.sk
Ing. Marek Benedikty
referent pre pestovanie
a ťažbu
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 062 358
marek.benedikty@npmuranskaplanina.sk
Milan Ďurčiak
pohonič koní
POO – Revitalizácia chovu Norika
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 910 198 389
milan.durciak@npmuranskaplanina.sk
Jaroslav Šuhaj
traktorista
POO – Revitalizácia chovu Norika
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.:
jaroslav.suhaj@npmuranskaplanina.sk
RNDr. Miloš Varga
referent pre prípravu pracovísk,
ochranu lesa a ochranu
životného prostredia
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 910 202 115
milos.varga@npmuranskaplanina.sk

Správa ochranného obvodu Muráň

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Ing. Cyril Bábeľa st.
vedúci ochranného obvodu
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 013 920
cyril.babela@npmuranskaplanina.sk
Ing. Cyril Bábeľa ml.
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 013 936
cyril.babela2@npmuranskaplanina.sk
Ing. Milan Botto
technik
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 016 177
milan.botto@npmuranskaplanina.sk
Ing. Slavomír Bugáň
technik
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 918 335 781
slavomir.bugan@npmuranskaplanina.sk
Jerguš Héger
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 910 195 790
jergus.heger@npmuranskaplanina.sk
Roman Homola
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 016 225
roman.homola@npmuranskaplanina.sk
Jozef Janoška
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 910 195 534
jozef.janoska@npmuranskaplanina.sk
Rastislav Ondrejka
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 918 335 105
rastislav.ondrejka@npmuranskaplanina.sk
Ing. Martin Sedlák
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.:
martin.sedlak@npmuranskaplanina.sk
Jozef Sedlák
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.:
jozef.sedlak@npmuranskaplanina.sk
Juraj Siman
lesník
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.: +421 911 016 427
juraj.siman@npmuranskaplanina.sk
Renáta Švonavcová
upratovačka
Správa ochranného obvodu Muráň
Muráň č. 385
049 01 Muráň
mob.:

Správa ochranného obvodu Závadka nad Hronom

meno a priezvisko
funkcia
pracovisko kontakt
Ing. Matej Lovič
vedúci ochranného obvodu
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 917 677 003
matej.lovic@npmuranskaplanina.sk
Bc. Ján Gembec
lesník
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 903 842 942
jan.gembec@npmuranskaplanina.sk
Martin Kováčik
lesník
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 903 838 251
martin.kovacik@npmuranskaplanina.sk
Libor Kubizniak
lesník
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 903 836 420
libor.kubizniak@npmuranskaplanina.sk
Michal Kubík
lesník
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 903 837 503
michal.kubik@npmuranskaplanina.sk
Ing. Eva Kútna
technik
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 911 016 347
eva.kutna@npmuranskaplanina.sk
Vladimír Pandula
lesník
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 918 334 339
vladimir.pandula@npmuranskaplanina.sk
Matej Vacho
lesník
Správa ochranného obvodu
Závadka nad Hronom
Hronská 621/60
976 67 Závadka nad Hronom
mob.: +421 903 878 943
matej.vacho@npmuranskaplanina.sk