Hlasovanie o víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Hlasovanie o víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlasuje hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Východoslovenské múzeum v Košiciach je dlhoročným organizátorom celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN. Hlavnou úlohou programu bolo vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovujú kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

Výsledný plagát obsahuje koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky čin pre bociana. Žiaci sa úloh zhostili veľmi zodpovedne, každý plagát žiadosti je iný, je na ňom uložené kúsok z každého žiaka. Pri vypracovaní úloh a žiadosti totiž žiaci museli stráviť veľa času, museli preukázať kúsok zo svojho umeleckého či rečníckeho talentu.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom hlasovacieho formulára od 6. novembra do 30. novembra 2018 na web stránke Národného parku Malá Fatra.

  • Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát.
  • Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenení terénnym programom, alebo sprievodom (po dohode s pracovníkom príslušnej správy chráneného územia, pod ktorú škola spadá), drobnými vecnými cenami a diplomom.
  • Doprava na terénny program alebo exkurziu bude na náklady školy.
  • Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme jedného, ktorý obdrží balíček propagačných materiálov.

PREHĽAD ZAPOJENÝCH ŠKÔL – ŽIADOSŤ BOCIANA BIELEHO O PRECHODNÝ POBYT

  1. ZŠ v VJM Buzica, obec Buzica, pani učiteľky Mgr. Judita Porubská a Mgr. Eva Kmecková, žiaci 3. ročníka
  2. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľka Mgr. Katarína Bernáthová, žiaci 7. A
  3. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. vychovávateľka a triedna učiteľka Marcela Fehérová, žiaci ŠKD 3. ročník
  4. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku
  5. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

Viac o programe Bocian a galéria plagátov na http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/

Vyberte podľa Vás ten naj…

Hlasujte TU: http://npmalafatra.sopsr.sk/bocian-2/

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Foto: RNDr. Miroslav Fulín CSc.