Hľadáme nového kolegu/kolegyňu

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

 

technicko-administratívny pracovník – ekonóm

na Správe Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej.

 

Požiadavky:
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • skúsenosti s prácou so štátnou pokladnicou, s rozpočtom sú výhodou,
 • znalosť programu SAP výhodou,
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
 • prax v odbore minimálne 3 roky.

 

Pracovná náplň uchádzača:
 • Zabezpečuje práce spojené s rozpočtom organizácie a práce vo všetkých moduloch v Štátnej pokladnici.
 • Zabezpečuje vyhotovenie a zaúčtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr.
 • Zabezpečuje účtovanie bankových výpisov, interných dokladov a predpisy nákladov a výnosov.
 • Zabezpečuje  spracovanie daňovej agendy / daň z pridanej hodnoty v podsystéme DPH,  daň z motorových vozidiel, daň z príjmov právnických osôb, daň z ubytovania, daň z nehnuteľnosti.
 • Vykonáva finančnú kontrolu všetkých účtovných dokladov v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
 • Spracováva štvrťročné a koncoročné účtovné uzávierky.

 

Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • PN zaplatená nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
 • Plánovaný nástup: 01.02.2022
 • Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho uzatvorenia na dobu neurčitú.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 887,00 EUR.
 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 28.01.2022 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

 

Kontaktné osoby:

 • Ing. Ján Šmídt, riaditeľ Správy NP Muránska planina

Tel.: +421 910 158 723

 • Mgr. Dana Štěpánková, vedúca odboru personalistiky a miezd

Tel.:   +421 48 472 20 20