Deň Zeme 2018 – „Spoločne za čistú Muránku“

Ďakujeme za pomoc pri vyčistení koryta rieky Zdychavka a okolia „Bagroviska“ našim dobrovoľníkom, žiakom a pedagógom škôl – ZŠ Komenského, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha, SOŠ Generála Viesta, Špeciálnej základnej škole a  Gymnáziu M. Kukučína .

V piatok, 20. apríla 2018 sa v Revúcej ako súčasť kampane Deň Zeme konalo podujatie „Spoločne za čistú Muránku“. Počas dňa sa čistili koryto a brehy rieky Zdychavka. Tento rok nám počasie vyšlo priam ukážkovo. Ako aj po iné roky podujatie organizovala Správa Národného parku Muránska planina spoločne s mestom Revúca. S chuťou pomôcť rieke a jej okoliu sme sa pustili na určené úseky od Revúčky po sútok s riekou Muránka. Nakoľko sa nás tento rok zišlo naozaj hojne, pustili sme sa aj do čistenia okolia „Bagroviska“ a tiež sa čistil aj krátky úsek smerom „Za Laca“.

Pomocnú ruku podalo tento rok 231 ľudí (žiaci, pedagógovia, dobrovoľníci a pracovníci Správy NP Muránska planina). Spoločne sme vyzbierali 122 mechov odpadkov. V roku 2015 to bolo 59 vriec a v roku 2014 sa vyzbieralo 78 vriec. Najčastejšie sa vyskytovali platové fľašky, plechovky a igelitové tašky. Nebolo však ani núdza o rôzne iné druhy odpadov – vidličky, topánky, oblečenie, kosti, pneumatiky, koberce a v neposlednom rade aj jedna chladnička. Sladkú odmenu, ktorú deti dostali na záver, venovalo Tesco Revúca.                                                                                                    Ďakujeme za Vašu pomoc a veríme, že o rok bude počet vyzbieraných vriec odpadov menší.