Cesta II/531 Muráň – Muránska Huta je od 19.7.2021 opäť prejazdná

Od pondelka 19.7. od 10:00 sa opätovne spúšťa premávka na ceste II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou. Cesta bude prejazdná pre všetky motorové vozidlá, teda aj pre nákladnú dopravu. Vzhľadom na to, že rekonštrukčné práce budú v tomto úseku ešte stále prebiehať, vodiči musia až do finálneho ukončenia prác počítať s istými obmedzeniami. V úsekoch, kde budú prebiehať práce, bude doprava vedená na zúženej vozovke, alebo riadená svetelnou signalizáciou. Interval čakania sa však predpokladá minimálny – v dĺžke 1 – 2 minúty. Predpokladaný termín ukončenia prác na ceste je do 31.10.2021, v závislosti na klimatických a iných podmienkach.

 

Rušia sa obchádzkové trasy 

Obchádzková trasa cez Brezno bude od 19.7.2021 vzhľadom na sprejazdnenie úseku Muráň – Predná Hora – Muránska Huta zrušená.

Upozorňujeme tiež, že od 19.7.2021 od 10:00 sa končí možnosť  využívať na prepravu motorovými vozidlami obchádzkovú trasu prechádzajúcu cez NP Muránska planina (Muráň – Veľká lúka – sedlo Javoriny).

 

Pozor! Končí sa platnosť povoleniek vydaných obcami Muráň a Muránska Huta

Povolenky, ktoré boli v odôvodnených prípadoch vydané obcami Muráň a Muránska Huta určeným skupinám obyvateľov (formát A4) už nie sú od 19.7.2021 platné. Ak sa teda chcete vyhnúť zbytočným problémom a pokute, odporúčame Vám tento typ povolení nepoužívať ani na prejazd touto trasou a ani na parkovanie na Veľkej lúke v lokalite Piesok, či v inej časti NP Muránska planina za účelom turizmu. Toto povolenie Vás totiž neoprávňuje na vjazd, jazdenie a státie motorovým vozidlom na území národného parku a porušujete tým príslušné právne normy (Zákon o ochrane prírody a krajiny,  Zákon o lesoch), ako aj Návštevný poriadok NP Muránska planina (Vyhlaska2_2006_Navstevny_poriadok_NPMP).

Ďakujeme všetkým, ktorí rešpektujú, že vjazd, jazdenie a státie motorovým vozidlom (vrátene motorovej trojkolky a štvorkolky a snežného skútra) do územia NP Muránska planina je zakázaný a svoje výlety po území národného parku v tomto čase realizujú peši alebo na bežkách.

Spracovala: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina