Bocian biely zimujúci v Chovnej stanici Správy NP Muránska planina

Na záver zimného sčítania vodného vtáctva, ktoré v našom regióne prebiehalo 14. januára 2022, jeden z našich dobrovoľníkov dostal hlásenie od obyvateľa Muránskej Dlhej Lúky o pozorovaní dvoch jedincov bociana bieleho v blízkosti obce. Po počiatočných presviedčaniach, že iste nešlo o bocianov, ale pravdepodobne o volavky popolavé, ktoré tu pravidelne zimujú, sa ale napokon ukázalo, že skutočne išlo o bociany.

Bociany biele sú sťahovavé

Bociany biele patria k sťahovavým druhom vtákov a vždy s končiacimi sa letnými mesiacmi opúšťajú svoje hniezdiská v Európe a odlietajú zimovať do subsaharskej Afriky. Dôvodom ich sťahovania nie je samotný pokles teplôt, ale nedostatok potravy. Bociany sa totiž živia najmä žabami, drobnými cicavcami, väčšími druhmi hmyzu, ako sú kobylky alebo chrobáky, tiež dážďovkami, plazmi a mláďatami iných druhov vtákov. Takmer všetky delikatesy z ich jedálnička sa však počas zimy stávajú nedostupnými, lebo aj tie sa pred zimou a nedostatkom potravy ukryjú. Bocianom tak neostáva nič iné, ako zbaliť si svoje saky-paky a načas sa odsťahovať tam, kde o potravu nebude núdza.  Čoraz častejšie sa však stáva, že niektoré jedince sa rozhodnú nikam neletieť, prípadne sa presunú len niekoľko desiatok, či stoviek kilometrov južnejšie od svojho hniezdiska. Pokiaľ je zima mierna a v blízkosti je dostatočný zdroj potravy, môžu v zdraví prezimovať aj v našich podmienkach. No niekedy sa takéto rozhodnutie ukáže ako životný omyl a bociana môže stáť život.

Nový nájomník Chovnej stanice

Z dvoch hlásených bocianov pri Muránskej Dlhej Lúke sa napokon podarilo nájsť iba jedného. Vďaka trpezlivosti a vynaliezavosti nášho dobrovoľníka Ervína Hapla (chytiť bociana totiž nie je vôbec jednoduché), sa ho napokon podarilo chytiť. Ako sa ukázalo, bocian bol silne podvýživený, doslova vychudnutý na kosť. Odkiaľ k nám priletel nevedno, keďže zatiaľ nebol okrúžkovaný. Prečo sa tu rozhodol zostať tiež nevedno, odmietol nám to prezradiť. Zdá sa však, že nový nájomník zvyšok zimy strávi v Chovnej stanici pri Správe NP Muránska planina. Apetít má naozaj veľký a na ľudí reaguje bez priveľkého stresu. Tak má celkom dobré vyhliadky zimu prežiť sýty a zdravý, aby sa čoskoro opäť vrátil späť do voľnej prírody.

Vaša všímavosť môže zachrániť život

Divo žijúce živočíchy väčšinou našu pomoc nepotrebujú. V tomto prípade však všímavosť obyvateľa Muránskej Dlhej Lúky jednému bocianovi zachránila život. Ak teda v blízkosti svojho bydliska alebo pri prechádzke prírodou nájdete poraneného, chorého, vyčerpaného alebo inak hendikepovaného divo žijúceho živočícha, alebo opustené mláďa, kontaktujte nás a my sa pokúsime pomôcť. Kontakty a viac informácií o Chovnej stanici, ktorá funguje pri Správe NP Muránska planina nájdete tu: ZRANENÝ ŽIVOČÍCH.

Text: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Jakub Korytiak