Akustický monitoring výra skalného a výrika lesného NP Muránska planina

Muránska planina patrí medzi najzachovalejšie chránené územia na Slovensku. Vďaka svojej špecifickej geologickej stavbe a klimatickým pomerom sa územie vyznačuje bohatou mozaikou rôznych typov biotopov, ktoré ponúkajú vhodné miesto na výskyt mnohých druhov vtákov, ako je napr. výr skalný (Bubo bubo) a výrik lesný (Otus scops).

Výskyt týchto dvoch druhov je na území národného parku veľmi vzácny. Ich prítomnosť nebola za dlhé časové obdobie potvrdená, preto bolo potrebné sa na dané druhy zamerať. To sa aj podarilo vďaka malému členskému projektu. Monitoring záujmových druhov sa konal v roku 2020 a podarilo sa zmonitorovať 17 lokalít s potenciálnym výskytom cieľových druhov. Pomocou 8 digitálnych záznamníkov SONY ICD – UX 533 na 32 tzv. nahrávacích bodoch bolo získaných 335 hodín zvukových nahrávok, ktoré boli vyhodnotené pomocou programu Audacity 2.3.3.

Výra skalného sme sa snažili nájsť na 14 potenciálne vhodných lokalitách, no jeho hlasové prejavy na nahrávkach neboli potvrdené na žiadnej z nich. Tento výsledok však s istotou nepotvrdzuje, že sa daný druh v rámci lokalít nevyskytuje.

Výrik lesný bol monitorovaný na 3 lokalitách. Prítomnosť druhu a jeho hlasové prejavy boli zachytené len na lokalite Rejkovo, kde skúmaný druh obhajoval jedno teritórium.

Prehľad všetkých monitorovacích lokalít pre oba cieľové druhy uvádzame v Tab. 1.

V rámci akustického monitoringu boli na monitorovaných lokalitách okrem cieľových druhov a ich teritórií zachytené aj teritória iných druhov sov a dravcov (Tab. 2.).

Výsledky, ktoré boli získané akustickým monitoringom za jednu hniezdnu sezónu nás vzhľadom na charakter krajiny a vhodnosť biotopov pre výskyt cieľových druhov nemilo prekvapili, najmä pri výrovi skalnom. Lokality predstavovali vhodné biotopy pre jeho výskyt (skalné bralá, kameňolomy, otvorená krajina). Preto je otázne, čo bolo príčinou jeho absencie. Náhoda? Medzidruhová konkurencia? Nevhodné využívanie krajiny? Nedostatok potravy? Lokálne vyhynutie populácie? Nevhodná metóda mapovania? Pre vyriešenie tohto problému je potrebné do budúcna venovať týmto druhom väčšiu pozornosť a zabezpečiť systematický monitoring na všetkých lokalitách na území NP Muránska planina, ktoré by mohli predstavovať vhodné podmienky pre ich výskyt a prežitie.

V monitoringu pokračujeme aj tento rok. Aktuálne nás čaká spracovanie a vyhodnotenie stoviek hodín zvukových nahrávok. Uvidíme, aké poznatky nám získané údaje prinesú.

Výsledky z akustického monitoringu za rok 2020 boli publikované aj v časopise Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensku VTÁKY – zima 2020. Stiahnuť si ho môžete tu: Vtaky_zima_2020_web

Na webovej stránke Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko nájdete mnoho zaujímavých informácií o rôznych druhoch vtákov, prebiehajúcich výskumoch, publikáciách i tipoch, ako pomôcť našim druhom vtákov: http://www.vtaky.sk/

Text a foto: Ing. Jakub Korytiak

Titulné foto: Ing. Gabriel Demeter