Ako deduško smrek prežil svoj život

V máji sme opäť navštívili MŠ v Jelšave. Tentokrát sme sa venovali téme les. Formou rozprávky premietnutej pomocou prezentácie sme deťom priblížili „Ako deduško smrek prežil svoj život“. Zisťovali sme, ktoré zvieratká žijú v lese, ako aj to, ktoré potrebujú stromy nevyhnutne k svojmu životu. Deti boli veľmi šikovné. Svoju zručnosť predviedli aj pri vypracovaní pracovných listov. Odmenou za ich vedomosti boli omaľovánky zvierat. Spoločne sme si zahrali aj pexeso – lesné zvieratá, čo deti veľmi bavili.