Výstup na Hradovú – tip na výlet

Priamo nad mestom Tisovec sa do výšky 887 m n. m. vypína mohutný vrch s vystupujúcimi strmými bielymi bralami z vápenca a dolomitu – Hradová. Krasovým zvetrávaním sa tu vytvorili oblé tvary skál, škrapy, krasové dutiny i jaskyne v podzemí. Toto ťažko prístupné miesto ukrýva mnoho tajomstiev a stôp života z dávnej minulosti – od fosílnych pozostatkov druhohorných organizmov uchovaných vo vápencoch, až po neklamné známky osídlenia týchto miest človekom v mladšej dobe kamennej. Takmer po celom hrebeni sú roztrúsené stopy po pravekom osídlení ľudu kyjatickej kultúry – fragmenty keramiky, bronzových predmetov, nástrojov bežnej potreby. Zalesnený vrchol Hradovej dodnes ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend a povestí. Kvôli pestrým a bohatým spoločenstvám rastlín a živočíchov je Hradová od roku 1984 národnou prírodnou rezerváciou.

Objavovať skrytú históriu, zaujímavosti i prírodné hodnoty Hradovej Vám pomôže náučný chodník, ktorý vedie z mesta Tisovec južnými svahmi až na samotný hrebeň. Je dlhý 3,12 km so 475 m prevýšením. Má spolu deväť zastávok, pričom prvou je informačný bod, ktorý je umiestnený vedľa budovy strednej odbornej školy v Tisovci. Úvodná časť náučného chodníka vedie súbežne s modro značeným turistickým chodníkom (č. 2640) a smeruje JZ od informačného bodu pod úpätie Hradovej. Tu sa nachádza druhá zastávka, kde sa dozviete informácie o chránenom území, do ktorého vstupujete. Od tohto miesta vedie náučný chodník súbežne so žlto značeným turistickým chodníkom (č. 8483) a začína výrazne stúpať.

Výstup možno hodnotiť ako stredne náročný, keďže na pomerne krátkej trase musíte prekonať prevýšenie takmer 500 m. Aby ste pri výstupe „dušu nevypľuli“, trasa je vedená serpentínovite, preto sa tohto výletu nemusia báť ani menej zdatní turisti. Trasa náučného chodníka vedie chráneným územím s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany. Máte tak možnosť vidieť časť prírody, kde človek nezasahuje, s výnimkou občasného prerezania trasy chodníka od spadnutých kmeňov stromov. Stromy, ktoré odumrú v dôsledku staroby, alebo vplyvom poškodenia hubami, hmyzom, pôsobením vetra alebo snehu, či mrazu, ostávajú stáť alebo ležať na mieste, naďalej sú domovom a potravou pre mnoho bežných i vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Postupne sa rozkladajú a živiny v nich ukryté sa vracajú späť do pôdy v prirodzenom kolobehu života. Daňou za to, že máte možnosť pohybovať sa v takomto prísne chránenom území je to, že pri výstupe budete musieť sem – tam preliezť cez takto padnuté kmene stromov a spomenúť si tak na svoje detstvo, keď ste liezli po preliezačkách alebo aj po stromoch.

Pri piatej zastávke sa otvárajú prvé krásne výhľady na Tisovec a jeho okolie. Nájdete tu panel s panorámou Tisovca a jeho okolia. Tesne pod dosiahnutím vrcholových partií Hradovej (medzi piatou a šiestou zastávkou) trasa chodníka vedie sčasti po skalnatom hrebeni. Celá trasa náučného chodníka je v teréne dobre viditeľná, iba pod vrcholom (medzi šiestou a siedmou zastávkou) je časť chodníka zarastená krovinami, cez ktoré sa ale dá bez ujmy na zdraví v pohode prejsť. Od siedmej zastávky po poslednú, deviatu zastávku je trasa nenáročná a milovníkov histórie iste poteší pohľad na ruiny Tisovského hradu, z ktorého sa však pre necvičené oko turistu – nehistorika zachovala dobre viditeľná len malá časť – ruiny vstupnej brány a časť opevnenia. Predpokladá sa, že hrad nikdy nebol dostavaný, preto tu netreba čakať ruiny tak rozsiahle, ako pri návšteve Muránskeho hradu. Náučný chodník končí na malej vrcholovej lúke, kde v mladšej a neskoršej dobe bronzovej stála osada ľudí kyjatickej kultúry.

Oplatí sa však pokračovať ďalej po žlto značenej turistickej trase, ktorá Vás dovedie na skalný hrebeň Hradovej s prekrásnymi výhľadmi do širokého okolia a s výhľadom na Okrúhlu skalu. Toto miesto je skutočnou odmenou za Vašu námahu. Pokiaľ sa rozhodnete pokračovať ďalej k Okrúhlej skale a absolvovať okruh, ktorý Vás dovedie späť do Tisovca, budete potrebovať na prekonanie tejto exponovanej časti skalného hrebeňa značnú dávku odvahy. Tento úsek je označený ako nebezpečný, preto opatrnosť pri pohybe je vskutku na mieste. Určite to nie je vhodné pre ľudí, ktorí sa boja výšok a tiež rodičia musia dobre zvážiť, či pohyb v takomto exponovanom teréne absolvujú s deťmi. Ak sa bojíte, viete sa vrátiť späť po trase náučného chodníka a Vaše zážitky nebudú o nič menšie. Výstup Vám bude trvať približne 2 hodiny, návrat približne 1 hodinu, nejde teda o nejakú časovo náročnú túru. Mapu okruhovej trasy žlto značeného chodníka nájdete na mapovom portáli HIKING.SK: https://mapy.hiking.sk/?ref=navigator&zoom=15&lat=6221624.92475&lon=2218180.01071&layers=00B00FFFTTFTTTTFFFFFFFTTT

Ak zavítate na Muránsku planinu, kvôli úžasným výhľadom sa Vám určite oplatí navštíviť aj toto vzácne miesto.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Jana Šmídtová, archív Správy NP Muránska planina

Mapa NCH, graf: Ing. Slavka Belánová