V Tisovci na Šťavici pribudli štyri pamätné stromy

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa vo všetkých národných parkoch a chránených územiach Slovenska zasadilo symbolicky spolu sto stromov.

Štyri pamätné stromy – lipy malolisté pribudli aj v Národnom parku Muránska planina. Spoločne s našimi hosťami a priateľmi sme ich v piatok 3. mája 2019 zasadili v meste Tisovec, v oddychovom areáli Šťavica. Vďaka prameňu prírodnej minerálnej vody, podľa ktorej bolo toto miesto pomenované, sa tu zastaví mnoho ľudí, aby sa napili a osviežili. V minulosti však bola Šťavica viac ako len zdrojom vyhľadávanej minerálnej vody. Bola miestom oddychu, miestom, kde sa ľudia stretávali a bavili sa s priateľmi na spoločenských a kultúrnych podujatiach. V súčasnosti prechádza kompletnou premenou, ktorá má tomuto miestu znovu vdýchnuť život a niekdajšiu slávu, aby sa opäť stalo obľúbenou oázou pokoja nielen pre Tisovčanov. A k tomu môžu prispieť aj naše štyri pamätné stromy. Aby sa im naozaj darilo, každá lipka dostala svojho krstného rodiča, akéhosi patróna. Tí si svoje stromy zasadili a tak ako sa patrí, svojim netradičným krstňatám zo srdca popriali dlhý život.

Za sto rokov človek výrazne pretvoril prostredie, v ktorom žije. O mnohé prírodné hodnoty sme prišli a stále veľmi rýchlo prichádzame. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že snaha o ochranu prírody nie je hra a nemôže byť záujmom iba niekoľkých zapálených ľudí. Ak chceme prežiť ako druh, musíme sa začať snažiť naozaj všetci. Aj tieto pamätné lipy sú symbolom našej snahy o ochranu života, prírodných hodnôt, ktorými sme boli obdarení, ochranu Zeme, ktorá nás živí. A o sto rokov, keď naše životy, myšlienky a naše činy budú dávno zabudnuté, tieto stromy tu snáď budú ďalej rásť a v tieni ich košatých korún sa budú hrať deti a posedávať ich rodičia, starí rodičia, priatelia, známi i neznámi a budú si užívať kúsok prírody, čo po nás ostal.

Ďakujeme Irenke Milecovej, Miroslave Štefánikovej, Anne Kožiakovej a Karolovi Kubínimu, že prijali úlohu krstných rodičov našich pamätných líp.

Ďakujeme deťom z Detského folklórneho súboru Čížiček a korepetítorke súboru Ľubke Sabovej za veľmi milé spestrenie tohto slávnostného dňa.

Ďakujeme aj našim ďalším hosťom a priateľom, že si našli čas a spolu s nami strávili toto príjemné dopoludnie.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Jana Šmídtová, Ing. Peter Jakubčo, Ing. Drahoš Blanár