V dôsledku klimatických zmien sú na Muránskej planine extrémne prejavy počasia čoraz častejšie

V dôsledku klimatických zmien sú na Muránskej planine extrémne prejavy počasia čoraz častejšie

Globálne zmeny klímy nie sú len vzdialenou víziou vedcov zaoberajúcich sa klímou niekde v Arktíde. Priamo sa týkajú aj nás, našich životov, pretože prebiehajú aj tu a teraz. Napríklad v obciach na južnom úpätí Muránskej planiny sa priemerná ročná teplota zvýšila za posledných tridsať rokov o 2 °C a stále rasti tempom vyše 0,6 °C za desať rokov. Rast teploty však  nie je najvážnejším problémom, pretože je do určitej miery tlmený rastom zrážkového úhrnu. Oveľa závažnejšie sú extrémne prejavy počasia, akými sú prívalové dažde alebo naopak vlny sucha a horúčav v letnom období. Napríklad v Muráni za posledných 30 rokov stúpol priemerný počet tropických dní v roku o 16 (dni, kedy maximálna denná teplota stúpne nad 30 °C). V zime sa zas prehlbujú extrémne mrazy. Ak sa tieto vyskytnú v období bez snehu, môžu vážne poškodiť vegetáciu. Extrémne prejavy počasia majú významný vplyv nielen na hospodárske činnosti, akými sú poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ale aj na cestovný ruch a ochranu biologickej rozmanitosti.

Aj tieto informácie odzneli 28. marca 2018 na konferencii Zmena klímy a cestovný ruch v Spišskej Novej Vsi. Konferenciu organizovali Karpatský rozvojový inštitút v Košiciach a Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj &Spiš. Pracovníci Správy NP Muránska planina na nej vystúpili s prednáškou „Prejavy klimatických zmien a ich dopad na trvalo udržateľný turizmus v NP Muránska planina“.

Celú prezentáciu si môžete pozrieť Klimaticke zmeny Muránska planina.

Autor: J. Šmídt