Sysle a ich priatelia

Sezónny program

Naša trasa povedie lúkami a pasienkami z Muráňa na sysľovisko Biele vody. Počas našej výpravy budeme objavovať a spoznávať život na lúkach – lúčne druhy rastlín, hmyz, ktorý je na ne viazaný – od nenápadne sfarbených lúčnych koníkov, až po pestrofarebné motýle. Na sysľovisku Biele vody nahliadneme „do obývačky“ sysľov. Celkom zblízka budeme môcť pozorovať sysle v ich prirodzenom prostredí.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Lokalita: Muráň – sysľovisko Biele vody

Časová náročnosť: celodenná / poldenná (podľa požiadaviek školy)

Sezónnosť: apríl – jún (obmedzené vegetačným obdobím lúčnych rastlín a aktivitou sysľov)

  • trasa Muráň – Biele vody (sysľovisko)
  • celková vzdialenosť 5,2 km
  • prevýšenie 47 m

Naša trasa povedie lúkami a pasienkami z Muráňa na sysľovisko Biele vody. Počas našej výpravy budeme objavovať a spoznávať život na lúkach – lúčne druhy rastlín, hmyz, ktorý je na ne viazaný – od nenápadne sfarbených lúčnych koníkov, až po pestrofarebné motýle. Naučíme sa, prečo sú tradičné spôsoby obhospodarovania nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie travinných biotopov a čo by sa stalo, keby sme na lúkach a pasienkoch prestali hospodáriť. Je jedno, ako sa človek o lúky stará? Prečo sú niektoré lúky pestré a plné života, kým na iných nájdeme len niekoľko druhov? Zistíme, ako dokážu rôzne spôsoby hospodárenia ovplyvniť ich biodiverzitu.

Na sysľovisku Biele vody nahliadneme „do obývačky“ sysľov. Celkom zblízka budeme môcť pozorovať sysle v ich prirodzenom prostredí. Spoznáme, ako sa žije v syslej kolónii, aké veľké môžu byť syslie rodiny, aký význam majú v prírode a prečo dnes, napriek skvelej stratégii prežitia, patria k druhom, ktorým hrozí vyhynutie. Ukážeme si, čo všetko vieme a musíme spraviť, aby z voľnej prírody nezmizli. A keďže na sysľovisku nežijú len sysle, budeme pátrať aj po ich susedoch – drobných operených spevavcoch, či obávaných dravých vtákoch, pre ktoré sú sysle chutnou pochúťkou. Objavíme i život ukrytý pod hladinou rieky Muránka.