O lese v lese

Celoročný program

Les nie je len súbor stromov. Je to spoločenstvo tisícok rôznych druhov – mikroorganizmov, húb, rastlín a živočíchov úzko prepojených nesmierne zložitými väzbami. Poďte s nami objaviť tento fascinujúci svet. Počas putovania spoznáme, ktoré lesné biotopy sú v národnom parku najrozšírenejšie, skúsime pomocou určovacích kľúčov určiť jednotlivé druhy drevín a priblížime si v čom sa líšia. Naučíme sa, že nie je les ako les – vysvetlíme si, čo si v lese všímať, čo je priestorová štruktúra lesa a ako spolu s druhovou pestrosťou drevín a vekovou štruktúrou ovplyvňuje biodiverzitu. Povieme si, aké sú typické znaky prírodného lesa a prečo v lese potrebujeme dostatok mŕtveho dreva. Spoločne budeme hľadať dutinové stromy a skúmať, čo v nich žije.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Lokalita: okolie Muráňa (Suchý dol, Hrdzavá dolina…)

Časová náročnosť: 3 hod. – poldenný program – podľa požiadavky školy