Pomoc obojživelníkom pri jarnej migrácii

Pomoc obojživelníkom pri jarnej migrácii

Príroda sa nám pomaličky prebúdza zo zimného spánku, slnko nás zohrieva každým dňom viac a viac. A nielen my reagujeme na zmeny počasia. Oteplenie začalo lákať zo zimovísk aj žaby. S príchodom slnečných lúčov sa vyhrabávajú zo svojich úkrytov. Sú to skôr nenápadné živočíchy a mnoho ľudí ich nepovažuje za príliš krásne. Treba však pamätať na to, že sú veľmi užitočné, nakoľko lovia hmyz. Preto je dôležité týmto živočíchom pomáhať.

Pracovníci Správy Národného parku Muránska planina začali so svojou každoročnou pomocou – stavbou zábran. Práve na cestách zahynie každý rok mnoho žiab.

V dňoch 13.3. – 14.3. sme začali so stavbou zábran na našej prvej lokalite „Strelnica“. Je to jeden zo 4 úsekov, ktoré týmto spôsobom zabezpečujeme. Úsek je dlhý približne 800 m. Tieto „zábrany“ sa chodia denne kontrolovať a nájdené jedince sú vo vedierkach prenášané na druhú stranu cesty.

Tak ako aj po iné roky, sa rozhodli priložiť ruku k dielu aj žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Revúcej s Mgr. Kišom, za čo im chceme aj touto cestou veľmi pekne poďakovať.

Tešíme sa na Vás aj nabudúce