Plánujete navštíviť NP Muránska planina? Ako vás ovplyvní uzávera cesty medzi Muráňom a Prednou Horou?

Plánujete navštíviť NP Muránska planina? Ako vás ovplyvní uzávera cesty medzi Muráňom a Prednou Horou?

V dôsledku prudkých prívalových zrážok došlo koncom júna 2020 k podmytiu a čiastočnému zničeniu verejných komunikácií č. II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou a III/2845 medzi Zdychavou a Revúčkou, v dôsledku čoho museli byť obe cesty uzavreté.

Kým cesta medzi Revúčkou a Zdychavou už bola čiastočne sprejazdnená, cesta II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou naďalej ostáva až do odvolania uzavretá. Jej uzávera komplikuje život predovšetkým miestnym obyvateľom, no spôsobuje problémy aj návštevníkom národného parku, či ľuďom, ktorí cez región iba prechádzajú. Od nás všetkých si táto situácia vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, ohľaduplnosti a ochoty prispôsobiť sa.

Pokiaľ sa chystáte navštíviť NP Muránska planina, ponúkame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám tieto týždne kladiete v súvislosti s uzáverou cesty medzi Muráňom a Prednou Horou:

Dostanem sa do Muráňa autom?

Áno, musíte sa však vyhnúť uzavretému úseku cesty medzi Muráňom a Prednou Horou:

Ak prichádzate od Banskej Bystrice, zvoľte si trasu Brezno – Pohronská Polhora – Zbojská – Tisovec – Muráň.

Ak prichádzate od Popradu, máte možnosť voliť jednu z dvoch obchádzkových trás. Prvá trasa vedie cez Stratenú – Dobšinú – Roštár – Jelšavu – Revúcu – Muráň, trasa je dlhá 108 km. Druhou možnosťou je vydať sa na Telgárt – Červenú Skalu – Brezno – Pohronskú Polhoru – Zbojská – Tisovec – Muráň. Táto trasa je dlhá 119 km.

 

Ak ste ubytovaní v Telgárte, na Šumiaci, prípadne inej dedinke na Horehroní medzi Červenou Skalou a Breznom, musíte zvoliť obchádzkovú trasu cez Brezno – Pohronskú Polhoru – Zbojská – Tisovec – Muráň.

Dostanem sa na sysľovisko Biele vody? (lokalita známa ako „Syslia lúka“ alebo „Lúka plná sysľov“)

Základ je docestovať do Muráňa niektorou z vyššie uvedených trás. Z Muráňa na sysľovisko sa dostanete peši alebo na bicykli, trasa je nenáročná cca 2,5 km dlhá. Pokiaľ vám robí problém pešia turistika, či cykloturistika, cesta medzi Muráňom a sysľoviskom je v súčasnosti už prejazdná a to až po sysľovisko. Autom sa tak viete prepraviť z Muráňa až na parkovisko pri sysľovisku. Na to, aby ste sa autom dostali k sysľovisku, nepotrebujete žiadnu povolenku. Prístup autom, parkovanie i prehliadka sysľoviska je bezplatná. Dôležité je, aby ste autom, peši alebo na bicykli nevchádzali na uzavretý úsek cesty II/531 od sysľoviska v smere na Prednú Horu. Vo vlastnom záujme rešpektujte zákazovú značku, jednak sa vyhnete pokute a jednak sa nevystavíte nebezpečenstvu pri prechádzaní poškodenou cestou.

foto: Martin Šmídt

Som ubytovaný na Prednej Hore a chcem ísť na sysľovisko Biele vody. Ako sa tam dostanem?

Z Prednej Hory sa na sysľovisko dostanete iba peši alebo na bicykli po určených trasách.

Poškodený úsek cesty II/531 z Prednej Hory v smere do Muráňa (po sysľovisko Biele vody) je uzavretý nielen pre motorové vozidlá, ale aj pre peších a cyklistov. Preto obec Muráň v týchto dňoch vyznačila dve nové trasy vedúce z Prednej Hory na sysľovisko – jednu pre peších turistov a druhú pre cyklistov.

Nová prístupová trasa pre peších turistov vedie zo sedla Predná Hora – od horárne najprv po žlto značenom turistickom chodníku (turistická trasa č. 8757 sedlo Predná Hora – chata pod Muránskym hradom), z ktorého po niekoľkých metroch treba odbočiť vľavo na lesnú zvážnicu. Tá klesá do údolia a dovedie vás až na sysľovisko Biele vody. Trasa je dlhá cca 3 km. Cestou späť zo sysľoviska na Prednú Horu musíte počítať s prevýšením cca 320 m.

Cyklisti sa zo sedla Predná Hora dostanú na sysľovisko po novo vyznačenej cyklistickej trase. Tá vedie od horárne v sedle Predná Hora spočiatku po existujúcej zeleno značenej cyklistickej trase č. 5582. Po cca 2,5 km sa novo vyznačená cyklotrasa odpája zo zeleno značenej cyklotrasy vpravo a prechádza po lesnej ceste cez lokalitu Hiencová. Cyklotrasa vychádza na štátnu cestu II/531 cca 230 m pod sysľoviskom Biele vody. Keď sa teda dostanete na cestu II/531, odbočte vpravo a po 230 m sa dostanete na sysľovisko. Dĺžka novo vyznačenej cyklotrasy je cca 6 km. Prevýšenie cyklotrasy v smere na Prednú Horu je viac ako 400 m. Trasa je kamenistá a je vhodná pre horské a trekingové bicykle.

Dostanem sa autom z Červenej Skaly do Muránskej Huty alebo na Prednú Horu?

Áno, cesta II/531 je prejazdná z Červenej Skaly až po Prednú Horu. Uzávera sa týka až úseku cesty medzi Prednou Horou a Muráňom.

Som cyklista a chcem ísť z Muráňa bicyklom na Veľkú lúku. Ako sa dostanem späť do Muráňa, keď je časť cesty medzi Prednou Horou a Muráňom uzavretá?

Pokiaľ vyrážate bicyklom z Muráňa na Veľkú lúku po žlto značenej cyklotrase č. 8607, musíte počítať s tým, že táto cyklotrasa je podľa platného návštevného poriadku jednosmerná, nesmiete sa ňou teda vracať späť do Muráňa. Ako sa teda dostanete späť do Muráňa? Z Veľkej lúky pokračujte do sedla Javoriny (sedlo Javorinka) po zeleno značenej cyklotrase č. 5576. Na Javorinách odbočte vpravo a po modro značenej cyklotrase č. 2577 vedúcej po ceste II/531 pokračujte cez Muránsku Hutu do sedla Predná Hora. Vzhľadom na uzáveru cesty medzi Prednou Horou v smere na Muráň musíte pri horárni Predná Hora odbočiť vľavo a poškodený úsek cesty obísť po alternatívnej cyklotrase – najprv po zeleno značenej cyklotrase č. 5582 a po 2,5 km sa napojte na novo vyznačenú cyklotrasu prechádzajúcu po lesnej ceste z Prednej Hory cez lokalitu Hiencová. Cyklotrasa vychádza na štátnu cestu II/531 cca 230 m pod sysľoviskom Biele vody. Ďalej pokračujte po ceste II/531 až do Muráňa.

Môžem na prejazd medzi Muráňom a sedlom Javoriny využiť dočasnú obchádzkovú trasu vedúcu cez národný park (Muráň – Veľká lúka – Javoriny)?

Vjazd na obchádzkovú trasu cez národný park je zakázaný pre všetky motorové vozidlá s výnimkou vozidiel používaných osobami, ktorým obec Muráň alebo obec Muránska Huta (v súlade s Príkazom prednostu okresného úradu č. 3/2020 na vyhlásenie mimoriadnej situácie z 13.8.2020, bod 7 Príkaz č. 3 prednostu OÚ Revúca k vyhlásenej MS zo dňa 03.7.2020 pre územie okresu Revúca) vydala povolenie.

Povolenie na prejazd je možné vydať iba pre:

 • záchranné zložky (nie je potrebné vydávať povolenie na prejazd),
 • vykonávanie činností vo verejnom záujme v obciach Muránska Huta, Muránska Huta – časť Predná Hora, Muráň – časť Predná Hora,
 • osoby s trvalým, resp. prechodným pobytom v obci Muránska Huta, Muráň – časť Predná Hora
 • osoby dochádzajúce uzavretou trasou do zamestnania a za účelom vzdelávania z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Brezno a Poprad,
 • majiteľov nehnuteľností v obciach Muránska Huta, Muránska Huta – časť Predná Hora, Muráň – časť Predná Hora a pre majiteľov nehnuteľností v obciach Šumiac, Telgárt, Valkovňa a Pohorelá s trvalým pobytom v okresoch Revúca a Rimavská Sobota,
 • zásobovanie predajní v obciach Muránska Huta, Muránska Huta – časť Predná Hora, Muráň – časť Predná Hora,
 • zásobovanie zdravotných a rekreačných zariadení v obciach Muránska Huta, Muránska Huta – časť Predná Hora, Muráň – časť Predná Hora,
 • poštové a kuriérne doručovanie zásielok do obcí Muránska Huta, Muránska Huta – časť Predná Hora, Muráň – časť Predná Hora,
 • autobusové spojenie,
 • osoby z okresu Revúca dochádzajúce za zdravotnou starostlivosťou do Popradu,
 • osoby z okresov Revúca, Rimavská Sobota a Lučenec, ktoré majú zaplatený (min. zálohu) pobyt v rekreačnom zariadení v obciach Muránska Huta – časť Predná Hora, Muráň – časť Predná Hora. Povolenie ich oprávňuje na prejazd obchádzkovou trasou LEN v deň nástupu na rekreáciu a na prejazd obchádzkovou trasou v deň ukončenia rekreácie (požiadavku s údajmi zašle rekreačné zariadenie obci e-mailom, obec odošle vydané povolenie e-mailom rekreačnému zariadeniu vo formáte PDF, ktoré následne rekreačné zariadenie zašle e-mailom rekreantovi).

Pokiaľ ste sa v uvedenom zozname oprávnených osôb na získanie povolenia nenašli, obchádzku cez NP Muránska planina nemôžete použiť. Pokiaľ patríte medzi osoby, ktoré na povolenie nárok majú a zatiaľ vám vydané nebolo, kontaktujte Obecný úrad Muráň alebo Obecný úrad Muránska Huta.

Som turista a chcem ísť z Muráňa autom na Veľkú lúku a odtiaľ ísť na turistiku. Je to možné?

Áno, potrebujete však povolenie na vjazd autom na trase Muráň – Veľká lúka a parkovanie na Veľkej lúke v lokalite Piesok.

Povolenky sú vydávané od pondelka do nedele počas letnej turistickej sezóny – t.j. od 1.6. do 30.9. v Informačnom stredisku Muráň a to v čase otváracích hodín od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00.

Počet povoleniek je obmedzený, o ich dostupnosti na konkrétny dátum sa informujte na telefónnom čísle č. +421 903 298 419.

S povolenkou máte oprávnenie na vjazd do národného parku na trase Muráň – Veľká lúka a parkovanie v lokalite Veľká lúka, Piesok. Pozor, povolenka vám neumožňuje jazdiť po ďalších lesných cestách v rámci národného parku! Povolenka platí iba na účely turizmu, t.j. neslúži na prejazd obchádzkovou trasou cez národný park, ale na vyvezenie sa na Veľkú lúku.

Povolenka ja vratná a platí iba 1 deň. Návštevník, ktorému bola povolenka vydaná, je povinný ju v ten istý deň vrátiť späť do Informačného strediska v Muráni.

Sú niektoré turistické trasy alebo cyklotrasy uzavreté?

V súvislosti s uzáverou časti cesty II/531 medzi prednou Horou a Muráňom došlo k uzavretiu iba jednej cyklotrasy, resp. jej časti a to modro značenej cyklotrasy č. 2577 v úseku od sysľoviska Biele vody po Prednú Horu. Tento uzavretý úsek je možné obísť alternatívnou novo vyznačenou cyklotrasou, ktorá vedie cez Hiencovú na prednú Horu.

Ostatné turistické chodníky a cyklotrasy sú prístupné bez obmedzenia.