Milí priatelia, známi i neznámi,

ďalší rok je v našom krátkom ľudskom živote pomaly za nami. Častokrát je naša cesta životom náročná, vyčerpávajúca, až máme pocit, že ďalší deň už nevstaneme. Ale ak zamierime do prírody, otvoríme svoje srdce, upokojíme myseľ, začneme načúvať zvukom divočiny a budeme vnímať vône vôkol nás a sami sebe dovolíme, aby sme s prírodou opäť splynuli, naraz pocítime príval nekonečnej energie.

Prajeme sebe i Vám, aby sme takých chvíľ v lone prírody mali v nasledujúcom roku čo najviac. Nedovoľme, aby sa ten prastarý, život dávajúci chrám prírody ničil, rúcal a zmenšoval pre uhasenie mamony a chamtivosti niekoľkých vypočítavých myslí a vyprahnutých kamenných sŕdc. Všetci sme súčasťou prírody, len niektorí na to zabudli.

Ďakujeme každému, kto v tomto roku akýmkoľvek spôsobom, či už materiálne, svojou prácou, alebo len svojím postojom, prispel k ochrane prírody Muránskej planiny.

To Vám zo srdca želá kolektív Správy NP Muránska planina