Nový náučný chodník pri Tisovci

Pri Tisovci uzrel svetlo sveta nový náučný chodník – “Poďte s nami za sysľami”. Vznikol ako výsledok úsilia študentov Evanjelického gymnázia v Tisovci, ktorí sa po druhý krát prihlásili do súťaže Tatranskí rytieri a opätovne sa im podarilo vyhrať prvé miesto. Ich víťazný krátky film “Návrat sysľa” sme pred rokom zdieľali na našej facebookovej stránke. Pokiaľ ste ho nevideli, neváhajte kliknúť na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=8OJTD1K7d6o. Autorom filmu sú tí istí študenti – teda tá istá trieda. Táto skupina šikovných mladých ľudí už od roku 2017 pomáha občianskemu združeniu Živá planina (http://zivaplanina.sk/ )a Správe Národného parku Muránska planina pri starostlivosti o sysľovisko na lokalite Podhrad pri Tisovci. Iba málo ľudí vie o tomto sysľovisku, ktoré je síce zatiaľ málopočetné – v lokalite žije približne 50 sysľov, no populácia je aj vďaka práci študentov stabilizovaná a má tak reálnu šancu v ďalších rokoch silnieť. Keďže sa študenti chceli aj s miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi podeliť o informácie o prírodných hodnotách okolia mesta, v ktorom študujú, napísali projekt a uspeli s ním. Podarilo sa im získať finančné prostriedky na zrealizovanie projektu. V spolupráci s pracovníkmi Správy NP Muránska planina a za účasti zástupcov donora súťaže Tatranskí rytieri v uplynulých dňoch osádzali panely a smerovníky, maľovali konštrukcie panelov a značenie trasy.

Informácie o chodníku:

Chodník je dlhý 6, 3 km a jeho trasa je napriek dĺžke nenáročná s miernym prevýšením. Zavedie Vás z mesta Tisovec cez lúky pod Hradovou až na sysľovisko. Dozviete sa, ako lúky vznikli a prečo je pre ich zachovanie stále potrebná ľudská činnosť. Priblíži Vám históriu ovčiarstva, ktoré bolo dôležitým zdrojom obživy mnohých Tisovčanov v minulosti a význam udržiavania tohto tradičného spôsobu obživy aj v súčasnosti. Zavedie Vás na sysľovisko a priblíži Vám zaujímavosti zo života sysľa pasienkového – kedysi hojného, no dnes už vzácneho a zabudnutého obyvateľa lúk a pasienkov.

Náučný chodník má štyri zastavenia a vytvára okruh. Trasa začína pri informačnom bode umiestnenom vedľa budovy strednej odbornej školy v Tisovci. Jej časť vedie súbežne s modro značeným turistickým chodníkom a na krátkom úseku je totožná aj s trasou NCH Hradová. Vráťme sa však na začiatok: od informačného bodu smeruje JZ pod úpätie Hradovej, tu sa stáča vľavo – južne a po poľných cestách Vás cez lokalitu Obadovo očko zavedie až na sysľovisko na lokalite Podhrad. Oddychové miesto na sysľovisku Vám ponúka možnosť posedieť si a počas oddychu pozorovať sysle i mnohé iné druhy živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Môžete tiež obdivovať južné svahy masívu Hradovej, i pozoruhodný útvar – Okrúhlu skalu, ktorá je západným ukončením výrazného a ťažko prístupného skalného hrebeňa Hradovej. Ak sa rozhodnete prejsť celý okruh, vrátite sa asi 0,5 km späť k rozcestiu a smerovník Vás nasmeruje do lokality zvanej Rejkovo. Tu pri areáli družstva nájdete posledný – štvrtý informačný panel venovaný ovčiarstvu. Trasa náučného chodníka ďalej pokračuje už bez zastavení k tisovskému rybníku a ďalej späť do mesta k východziemu bodu.

Pozorovanie a kŕmenie sysľov:

Nezabudnite, že sysle je možné pozorovať iba počas sezóny – teda od apríla do konca augusta alebo septembra. Od októbra do konca marca sysle spia zahrabané hlboko vo svojich norách. Ak však očakávať zážitok, ako na sysľovisku Biele vody pri Muráni, pravdepodobne budete sklamaní. Sysle pri Tisovci sú veľmi plaché a určite Vám nebudú jesť z ruky. Neznamená to však, že by ste ich nemohli kŕmiť – pokiaľ prinesiete slnečnicu a rozsypete ju v blízkosti nôr, prispejete k prežitiu jedincov na lokalite. Takáto ľahko dostupná potrava pomôže sysľom prečkať najmä nepriaznivé počasie (daždivé dni), kedy si len ťažko hľadajú potravu.

Text a foto: Ing. Jana Šmídtová