Nech je každý deň Dňom Zeme

V mesiaci apríl sa pri príležitosti Dňa Zeme koná každoročne množstvo podujatí, od prednášok, tvorivých dielní, premietania filmov zameraných na ochranu prírody, realizovania rôznych podujatí zameraných na praktickú pomoc prírode a skvalitnenie nášho životného prostredia, až po protestné pochody.

Je veľmi dôležité, aby sme sa my všetci zaujímali o prostredie, v ktorom žijeme, starali sa oň a chránili si ho. Lebo od toho závisí aj kvalita nášho života. Sme súčasťou jedného veľkého celku, veľmi zložitej siete života. Aj keď si radi myslíme, že dokážeme a môžeme všetko, že sme pánmi tvorstva, nadradení nad všetky ostatné živé organizmy, naša Zem nás veľmi rýchlo dokáže presvedčiť, ako veľmi sa mýlime. Návrat do reality môže byť veľmi tvrdý.

Od minulého týždňa pracovníci Správy NP Muránska planina rozbehli vo svojej územnej pôsobnosti podujatia ku Dňu Zeme. V prednáškových cykloch sme sa deťom na miestnych základných školách snažili priblížiť niektoré z najpálčivejších problémov, ktorým čelí naša Zem najmä vďaka činnosti človeka. Prečo čelíme šiestemu globálnemu vymieraniu druhov? Ako meníme krajinu a aký vplyv to má na zánik druhov? Prečo je biodiverzita – pestrosť života vo všetkých formách taká dôležitá? Prečo nesmieme byť ticho a prečo ľahostajnosť nie je na mieste. To sú otázky, na ktoré sme sa snažili dať deťom zrozumiteľné odpovede.

Deti z prvého stupňa Základnej školy I.B. Zocha v Revúcej sa na modely rieky učili, ako vyzerá živá rieka, čo sa s ňou stane, keď ju spútame a aký vplyv to má na mnohé živočíšne druhy, vrátane človeka. Prečo sa nám kedysi bohaté rieky menia na druhovo chudobné kanále? Prečo nám studne, pramene i celá krajina vysychá? Ak to nechápu dospelí, musia to pochopiť naše deti, pretože oni budú čeliť obrovským problémom a hľadať na ne neľahké riešenia. A nájsť riešenia bude čoraz ťažšie.

Iba rozprávať nestačí a aj preto sa v najbližších dňoch spolu s deťmi, mládežou a verejnosťou pustíme aj do praktickej pomoci našej Zemi – posledné aprílové dni vyrazíme k rieke Muránka a Zdychavka s cieľom vyčistiť ju od odpadu. So žiakmi Evanjelického gymnázia Tisovec manažmentovými opatreniami pomôžeme sysľom pri Tisovci, aby sa im na pasienku pod Hradovou lepšie darilo.

Najdôležitejšie je, aby si každý z nás uvedomil, že každý náš deň by mal byť Dňom Zeme. Každé naše rozhodnutie a každý náš čin musí byť vykonaný s vedomím, že naše ďalšie prežitie na tejto planéte vôbec nie je samozrejmé.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Titulná fotka: Ing. Ján Šmídt

Foto: ZŠ I.B.Zocha