Na Deň Zeme sme skúmali, objavovali, aj upratovali

Deň Zeme sme koncom apríla oslávili aj s deťmi zo Základnej školy s materskou školou Muráň. Deti z tejto školy to do národného parku majú naozaj iba na krok. Ich škola totiž leží priamo na jeho hranici. A tak sme zamierili práve tam. Skúmali sme, objavovali, ale aj upratovali.

So žiakmi z prvého stupňa sme vo štvrtok 25.4.2024 neďaleko ústia Hrdzavej doliny v Hrdzavom potoku pátrali po živote pod vodnou hladinou. Objavili sme malé tvory – vodné bezstavovce ukryté na riečnom dne, pod kameňmi a v riečnych nánosoch. Larvy vážok, potočníkov, pošvatiet, podeniek, kriváky a iné druhy sú také nenápadné, že si ich človek vo vode bežne nevšimne. Napriek tomu sú pre dobré fungovanie vodného ekosystému nenahraditeľné. Mnohé druhy rozkladajú odumretú organickú hmotu vo vode. Všetky sú dôležitou zložkou potravy rýb i niektorých druhov vtákov. Viaceré z nich sú veľmi citlivé na znečistenie vody a dajú sa preto používať ako bioindikátory kvality vody.


Žiaci druhého stupňa nám v pondelok 29.4.2024 pomohli vyčistiť od komunálneho odpadu viaceré lokality v okolí Muráňa. Zamerali sme sa na okolie dnes už nevyužívaného kameňolomu, bývalú skládku neďaleko niekdajšieho družstva a okraje cesty vedúcej z Muráňa popri Javorníkovej doline smerom na Paseky. Neverili by ste, koľko odpadu ľudia vyhodia z okien prechádzajúcich áut. Alebo čo všetko skočí v priekopách, či na odľahlejších miestach. Pracovníci Správy NP Muránska planina vyčistili aj časť brehového porastu pri rieke Muránka, kde sa voda pri posledných výdatných dažďoch rozliala a vyplavila veľké množstvo odpadu.


Do čistenia sa zapojilo približne 65 žiakov a pedagógov. Spoločne sme vyzbierali 41 vriec odpadu. Kiežby sa však ďalší odpad v blízkosti Muráňa už v nasledujúcich rokoch neobjavoval a my by sme mohli aj so staršími žiakmi namiesto zbierania odpadu vyraziť do prírody – spoznávať národný park a objavovať druhy, ktoré tu žijú.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: J. Šmídtová, Z. Čizmárová, G. Benčuríková