Muránsku planinu navštívila veľvyslankyňa Spojených štátov amerických

Muránsku planinu navštívila veľvyslankyňa Spojených štátov amerických

Dňa 16. júna 2020 navštívila Národný park Muránska planina veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Slovensku pani Bridget Brink. Muránska planina tak bola po Tatranskom národnom parku druhým národným parkom na Slovensku, ktorý poctila svojou návštevou. Naša krajina sa naozaj má čím pochváliť, pretože napriek malej výmere a väčšej hustote osídlenia je obdarená veľkým prírodným bohatstvom koncentrovaným najmä v našich chránených územiach – národných parkoch i chránených krajinných oblastiach. Prejsť si čo najviac našich národných parkov a oboznámiť sa nielen s ich hodnotami, ale aj fungovaním spravovania týchto vzácnych území, je snahou pani veľvyslankyne počas svojho pôsobenia na Slovensku.

Od Zbojsk, cez Burdu, Fabovu hoľu, Veľkú lúku, Cigánku s ruinami Muránskeho hradu, až po sysľovisko Biele vody sprevádzal Muránskou planinou veľvyslankyňu riaditeľ Správy NP Ing. Boroš s ďalšími kolegami zo Štátnej ochrany prírody SR. Reakcie zo strany nášho hosťa boli viac ako pozitívne. Neformálne rozhovory počas putovania Muránskou planinou zúčastnení viedli nielen na tému prírodných hodnôt národného parku i potenciálu regiónu na ďalší rozvoj najmä v oblasti turizmu, ale aj systému spravovania našich národných parkov, ktorý sa výrazne líši od väčšiny európskych krajín. Témou bola i prebiehajúca zonácia NP Muránska planina. Pani veľvyslankyňa ocenila úsilie Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR a Správy NP Muránska planina vytvoriť predloženou zonáciou prvý vzorový národný park na Slovensku spĺňajúci štandardy Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov a vyjadrila i svoju podporu. Veríme, že nejde o poslednú návštevu veľvyslanca Spojených štátov amerických a pani Bridget Brink sa stane v budúcnosti akýmsi ambasádorom Muránskej planiny i za oceánom.

Text: Ing. Jana Šmídtová

Zdroj:  fanpage U.S. Embassy Bratislava (https://www.facebook.com/USAandSlovakia/)

foto: fanpage U.S. Embassy Bratislava (https://www.facebook.com/USAandSlovakia/)