Mapovanie veľkých šeliem v NP Muránska planina – Čriepky z pracovného života strážcov národného parku

Mapovanie veľkých šeliem v NP Muránska planina – Čriepky z pracovného života strážcov národného parku

K pracovným povinnostiam strážcov NP Muránska planina patrí aj mapovanie výskytu veľkých šeliem v ich kompetenčnom území.

Často  sa zúčastňujú  stopovania vlkov dravých, rysov ostrovidov a medveďov hnedých za účelom zberu trusu týchto šeliem.

Aj dňa 17.9.2019 sa uskutočnilo jedno z mnohých mapovaní týchto krásnych šeliem.

Touto metódou sa dajú najlepšie a najbezpečnejšie identifikovať jednotliví jedinci na základe DNA analýzy a pracovníkom správy národného parku tak poskytnúť obraz o početnosti veľkých šeliem v území.

Tiež sa  dozvieme pohlavné zastúpenie jedincov, druh potravy, ktorú preferujú a určia sa parazity v ich tráviacom trakte.

Keďže aj ja pracujem ako strážca národného parku a osobne sa zúčastňujem mapovania veľkých šeliem, nemôžem nespomenúť skutočnosť, že pohyb v teritóriu týchto živočíchov dodáva našej práci aj nádych adrenalínu a dobrodružstva.

Text: Peter Bryndza, Správa NP Muránska planina

Foto: Ing. Michal Babnič, Ing. Renáta Jakubčová

vlčí trus

odber vzoriek trusu

stopa vlka dravého