V priebehu júla robila nášmu zoológovi v kancelárii spoločnosť korytnačka písmenková (Trachemys scripta), ktorú našiel starší manželský pár na dvore svojho rodinného domu v meste Tornaľa. Pri všetkej snahe domácich sa nepodarilo vypátrať majiteľov a nebola ani nezameniteľne označená (označenie sa robí aplikáciou podkožného čipu).

Tento druh je v súčasnosti na zozname nepôvodných a inváznych druhov a podľa zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, regulácií obchodu s nimi, ktorým sa u nás vykonáva medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín tzv. CITES, je jej držanie a obchodovanie s ňou je zakázané.

Z chovov prenikla (ľudia sa ich zbavujú nedbalým vypustení kdekoľvek, po tom ako ich domáce zvieratko vyrastie) do voľnej prírody a vytláča našu pôvodnú korytnačku močiarnu (Emys orbicularis). Oproti korytnačke močiarnej je agresívnejšia a dominantnejšia, čo sa týka získavania potravy, ako aj obsadzovania nových stanovíšť. Prvé údaje o výskyte vo voľnej prírode na Slovensku sú z 80. rokov 20. storočia.

V súčasnosti, pri vhodných podmienkach ma možný výskyt na celom území Slovenska. Toto sú hlavne dôvody, kvôli ktorým je považovaná za inváznu. Našu korytnačku sme odovzdali do starostlivosti Národnej zoologickej záhrady Bojnice, ktorá má na držanie týchto živočíchov štatút a vhodné podmienky.

Viac o inváznych druhoch a ich legislatíve nájdete na http://www.sopsr.sk/invazne-web/

Autor: Ing. Tomáš Iľko