Deň Zeme 2024 – Spoločne za čistú Muránku

Nevzdávame sa a už dvadsať rokov každoročne pri príležitosti Dňa Zeme čistíme spolu s dobrovoľníkmi rieku Muránka a jej prítoky. Spolu s nami sa lídrami tejto občianskej iniciatívy v povodí Muránky stali mestá Revúca, Jelšava a obec Meliata. Čistiť brehy Muránky a jej prítokov tak v uplynulých dňoch vyrazili stovky dobrovoľníkov.

Muránka – podhorská riečka s malebnými zákutiami

Prielom Muránky je prírodnou pamiatkou a je bezpochyby tým najkrajším a najmalebnejším úsekom rieky. Foto: J. Šmídtová

Muránka je malá podhorská riečka, jeden z pravostranných prítokov Slanej. Pramení pod sedlom Predná Hora, neďaleko sysľoviska Biele vody. Kým jej vody pri Bretke splynú s riekou Slaná, prekoná viac ako 48 km dlhú púť Muránskou dolinou a pretečie dvanástimi obcami. Mnohé časti rieky sú dnes už zregulované, no stále sa nájdu miesta, kde jej tok slobodne preteká krajinou, vytvára meandre, tíšiny a vskutku malebné miesta ako stvorené na oddych.

Kto iný, ak nie my?

Často sa k prírode i vlastnému životnému prostrediu správame necitlivo, macošsky, ba priam nepriateľsky, neuvedomujúc si, že tým škodíme aj sami sebe. Vodné toky stále niektorí z nás využívajú ako kanály, ktoré spolu s vodou odplavia aj náš odpad. Mnohí si potom pri pohľade na igelitovými sáčkami, handrami a plastovými fľašami zohyzdené koryto rieky povzdychnú a nesúhlasne krútia hlavou. Ale tam to zväčša končí. Väčšina z nás by však chcela žiť v príjemnom, peknom a zdravom prostredí. Očakávame, že sa o to niekto postará, niekto iný, niekto zodpovedný. Ale kto iný, ak nie my? Čokoľvek v živote chceme dosiahnuť, musíme sa o to snažiť. Spojiť sily v rámci komunity, ktorú spolu tvoríme a zmeniť to, čo nám vadí.


V Revúcej čistili rieku žiaci, študenti, ochranári, pracovníci mesta i dobrovoľníčky z Ukrajiny

Do čistenia Muránky a Zdychavky sa v piatok 26.apríla 2024 zapojilo viac ako 130 žiakov, študentov a pedagógov miestnych základných a stredných škôl, pracovníkov Správy Národného parku Muránska planina, Mestského úradu Revúca a dobrovoľníkov. Spoločne sme vyčistili brehy Zdychavky od Revúčky až po jej sútok s Muránkou, časť toku Muránky a časť ekotrasy.

Veľká vďaka patrí žiakom ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ I. B. Zocha, ZŠ J. A. Komenského a Špeciálnej základnej školy Revúca, študentom Gymnázia Martina Kukučína RevúcaStrednej odbornej školy Revúca za ich pomoc. Poďakovanie patrí mestu Revúca za spoluorganizovanie podujatia, aktívne zapojenie pracovníkov Mestského úradu Revúca, zabezpečenie vriec, rukavíc i odvozu vyzbieraného odpadu. Osobitne sa chceme poďakovať šiestim dobrovoľníčkam z Ukrajiny, ktoré prišli pomôcť, pretože sa cítia byť súčasťou našej komunity.


K Meliate sa pripojili Licince i Bretka

V Meliate sa v sobotu 27.4.2024 stretlo 85 dobrovoľníkov z radov rybárov, poľovníkov, požiarnikov, ochranárov, vodákov i dobrovoľníkov z Meliaty, Liciniec, Bretky i Gombaseku. Medzi Licincami, Meliatou a Bretkou nájdeme vskutku tie najkrajšie zákutia rieky Muránka, ktoré sú ideálne nielen na prechádzky pozdĺž brehov, ale aj pre splavovanie na kajakoch. Keďže však ide o najspodnejší úsek rieky, práve tu sa sústreďuje najviac komunálneho odpadu splaveného z obcí ležiacich pozdĺž jej toku. Iba vďaka každoročnému úsiliu miestnych obyvateľov i dobrovoľníkov, ktorí sa nevzdávajú, je odpadu každým rokom o niečo menej. V tomto roku sa vyzbieralo približne 55 vriec odpadu.

Veľká vďaka patrí všetkým aktívnym ľuďom, ktorí sa snažia zmeniť to, čo im vadí. Osobitná vďaka patrí členom vodáckeho klubu Kalná nad Hronom, ktorí každoročne neváhajú precestovať viac ako 200 km, aby pomohli miestnej komunite pri čistení Muránky.


V Jelšave sa zišlo viac ako 80 dobrovoľníkov

Jelšava patrí takisto k aktívnym mestám v našom regióne. Ako uviedol vo svojom príspevku na facebooku Milan Kolesár – primátor mesta Jelšava, do brigády sa ku tohtoročnému Dňu Zeme v meste zapojilo viac ako 80 dobrovoľníkov. Vyčistili okolie vychádzkových a turistických trás v Jelšave, rieky Muráň, kaštieľa Coburgovcov a zapojili sa i do výsadby kvetín na verejných priestranstvách.


Aj malé činy vedú k dosiahnutiu cieľa, ak sa nevzdáme

Muránka je naša rieka. To, ako vyzerá, je odrazom nášho vzťahu k nej, k prostrediu, v ktorom žijeme. Každý rok znovu a znovu zapájame deti a mladých ľudí do jej čistenia, aby sme im odovzdali posolstvo. Nesmie nám byť jedno, v akom prostredí žijeme. A keď sa spojíme a nevzdáme, dokážeme veľa.

Text: Ing. Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: J. Šmídtová, E. Kútna, V. Králik, G. Benčuríková