Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Milí návštevníci Národného parku Muránska planina, milí obyvatelia nášho regiónu,

dovolíme si vás informovať, že vzhľadom na dlho pretrvávajúce sucho vyhlasujú Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote a v Revúcej čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územných obvodoch Rimavská Sobota, Revúca a Brezno na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku). Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vyhlasuje od 22.6.2022 až do odvolania.

 

Aké opatrenia je nevyhnutné dodržať?

Aby sme predišli vzniku požiaru, sa až do odvolania zakazuje fyzickým osobám (podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov) na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme:

    • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
    • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
    • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

Zodpovedným prístupom predídeme vzniku požiaru

Veríme, že sa budete pri pobyte v prírode správať zodpovedne a dôsledným dodržiavaním vyššie uvedeného spoločne predídeme vzniku požiaru, ktorý by mohol spôsobiť veľké škody a ohroziť zdravie a život organizmov obývajúcich toto vzácne chránené územie, ako aj ľudí, ktorí by pri hasení požiaru museli zasahovať.

Oficiálne listy, ktorými je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlásený, nájdete tu:

Vyhlasenie_HZZ_Revuca

Vyhlasenie_HZZ_Rimavska_Sobota

Vyhlasenie_HZZ_Brezno

 

Spracovala: Jana Šmídtová, Správa NP Muránska planina

Foto: ilustračné; zdroj: pixabay.com